Dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvordan får man dagpenge?

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. Der gælder en række regler og krav, førend du kan være dagpengeberettiget. Reglerne ser du herunder.

Ret til dagpenge

For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år.
 • Du skal opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav. Læs mere om dette nedenfor.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.
 • Du skal kunne påtage dig et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Er du nyuddannet? Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for nyuddannede.

Indkomstkrav og beskæftigelseskrav

For at få ret til dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav. Hvilket krav du skal opfylde, afhænger af om du er ny i dagpengesystemet eller om du har fået dagpenge før.

Hvis du er ny i dagpengesystemet

Er det første gang, at du skal have dagpenge, skal du som udgangspunkt opfylde et indkomstkrav. Du optjener dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet. Det betyder, at for at få dagpengeret skal du have tjent 263.232 kr. som fuldtidsforsikret eller 175.488 kr. som deltidsforsikrede inden for tre år.

Hvis du har taget en kompetencegivende uddannelse, kan du i nogle tilfælde bruge din uddannelse, så hver måned med fuldtidsuddannelse tæller som 21.936 kr. som fuldtidsforsikret og 14.624 kr. som deltidsforsikret – svarende til indtægtsloftet for en måned. Det kaldes sammenlægningsprincippet. For at bruge sammenlægningsprincippet skal du:

 • Have været medlem af en a-kasse uden afbrydelse i mindst 12 måneder før din uddannelse sluttede.
 • Have haft mindst én løntime efter din uddannelse.
 • Ikke have valgt at skifte til nyuddannet. Læs mere her.
 • Ikke have fået dagpenge efter din uddannelse.

Hvis du har fået dagpenge før

Har du fået dagpenge før, skal du som udgangspunkt opfylde et beskæftigelseskrav. Du optjener en ny dagpengeret baseret på dine arbejdstimer, hvis du før har fået dagpenge. Det betyder, at for at få dagpenge skal du have arbejdet 1.924 timer som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret inden for tre år.

Hvis du har taget en kompetencegivende uddannelse, kan du i nogle tilfælde bruge din uddannelse så hver måned med fuldtidsuddannelse tæller som 160,33 løntimer som fuldtidsforsikret og 130 løntimer som deltidsforsikret. Det kaldes sammenlægningsprincippet. For at bruge sammenlægningsprincippet skal du:

 • Have været medlem af en a-kasse uden afbrydelse i mindst 12 måneder før din uddannelse sluttede.
 • Have haft mindst én løntime efter din uddannelse.
 • Ikke have valgt at skifte status til nyuddannet. Læs mere her.
 • Ikke have fået dagpenge efter din uddannelse.

Vigtigt at vide om indkomst- og beskæftigelseskrav, når du melder dig ledig

 • Almindelige ansættelsesvilkår: Dit arbejde skal have været udført under normale løn- og ansættelsesforhold.
 • Offentligt tilskud: Arbejde, hvor der gives offentligt tilskud til lønnen, tæller ikke med i opgørelsen af beskæftigelseskravet. Det betyder, at fx job i løntilskud, jobrotation eller seniorjob ikke tæller med, når vi ser på, om du opfylder beskæftigelseskravet.

Hvor meget får man udbetalt i dagpenge?

Din dagpengesats afhænger blandt andet af om du er fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller nyuddannet. Læs mere om de forskellige dagpengesatser.

Hvor længe kan man få dagpenge?

Som hovedregel kan du få dagpenge i 3.848 timer, svarende til to år, inden for en referenceperiode på tre år. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser.

Du bruger af din dagpengeperiode, når du får udbetalt dagpenge, feriedagpenge samt dagpenge:

 • under jobrettet uddannelse
 • under de første 14 dages sygdom
 • Sygedagpenge i op til 6 uger
 • under aktivering
 • Du bruger også af dagpengeperioden, når du har karantæne.

Dagpenge udbetales månedsvis

Dine dagpenge udbetales den sidste bankdag i måneden, forudsat at dit dagpengekort er indsendt til tiden. Du finder dagpengekort og udbetalingskalender på Selvbetjeningen.

 • Er du fuldtidsforsikret udbetaler vi dagpenge for op til 160,33 timer pr. måned. Vi kan ikke udbetale dagpenge, hvis udbetalingen udgør mindre end 14,8 timer pr. måned.
 • Er du deltidsforsikret udbetaler vi dagpenge for op til 130 timer pr. måned. Vi kan ikke udbetale dagpenge, hvis udbetalingen udgør mindre end 12 timer pr. måned.

Karens

Hver fjerde måned får du en karensdag og mister en dags dagpenge. Medmindre, du i en 4 måneders periode har haft mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret eller mere end 97 løntimer som deltidsforsikret.

Forlæng din dagpengeret

Når du får ret til dagpenge, får du samtidig en ’beskæftigelseskonto’. Her bliver dine arbejdstimer, som du har haft, mens du har en dagpengeret, indsat. Dine arbejdstimer bliver automatisk vekslet til en ny dagpengeret, hvis du opfylder beskæftigelseskravet inden din dagpengeret løber ud. Kan du ikke få en ny dagpengeret, kan du forlænge din dagpengeret med op til 1.924 timer, svarende til et år, ved at veksle løntimer til dagpenge. For hver løntime får du to dagpengetimer. Du har adgang til din beskæftigelseskonto på Jobnet.dk

Eksempel på situation, hvor du kan forlænge din dagpengeret:

Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

Nyuddannet og dagpenge

Har du været medlem af a-kassen i minimum 1 år, kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Har du været medlem i under et år eller melder du dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen, kan du få dagpenge en måned og en dag efter din uddannelse er afsluttet. Som nyuddannet får du e fast dimittendsats. Du kan tidligst efter seks måneder få beregnet en ny sats. Det kræver, at du i perioden har fået indberettet tre måneders arbejde. 

Læs mere om dagpenge til nyuddannede.

Feriedagpenge

Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du udfylde ansøgningen i Selvbetjeningen. Læs mere om feriedagpenge.

Fradrag for pensioner – pensionsmodregning fx i forbindelse med tjenestemandspension

Løbende udbetalte pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. Omregningssatsen er på 277,76 kr. pr. time.

Husk at give os besked, hvis din pension ændrer sig.

Er du svensk statsborger? 

Læs om mulighederne for at blive medlem af Min A-kasse, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782