A-kasse i udlandet

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land

Får du arbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Reglerne for a-kasse i udlandet gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet.

Det er vigtigt, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet inden for 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Du skal selv søge om optagelse ved den udenlandske arbejdsløshedsforsikring.

Du kan læse mere om arbejde, arbejdsløshedsforsikring og a-kasse i udlandet på Selvbetjeningen.

Dit medlemskab hos Min A-kasse

Som lønmodtager må du kun være medlem af én a-kasse. Derfor kræver det at du melder dig ud af Min A-kasse, hvis du ønsker a-kasse i udlandet. Du bør først melde dig ud, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Du kan fortsætte med at være medlem af Min A-kasse, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land.

En eventuel udmeldelse af Min A-kasse, medfører, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Du kan dog efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse eller genoptagelse i Min A-kasse.

Hvis du får arbejde uden for EU/EØS

Hvis du får arbejde uden for EU/EØS, kan du som udgangspunkt bevare dit medlemskab af Min A-kasse – hvis landet, du rejser til, ikke har en arbejdsløshedsforsikring. 

Hvis du vender tilbage til Danmark inden for 5 år

Tilbage til Danmark efter arbejde i EØS-land og a-kasse medlemskab i udlandet

Kommer du tilbage til Danmark efter at have arbejdet i et EØS-land og været medlem af en a-kasse i udlandet? Det er vigtigt at du bliver optaget i en dansk a-kasse inden otte uger for at bevare din anciennitet fra den udenlandske a-kasse.

Hvis du forlod din danske a-kasse for under 12 måneder siden

Hvis du forlod din danske a-kasse for mindre end 12 måneder siden, kan du have mindre end 8 uger til at blive optaget. Du må højst være uden a-kasse i otte uger samlet set inden for de sidste 12 måneder.

Hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end 5 år

Tilbage til Danmark efter at have arbejdet i udlandet i mere end fem år

Hvis du ikke tidligere har været medlem af en dansk a-kasse, eller hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end fem år som arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du opfylde visse krav for at bevare din anciennitet:

  • Du skal starte arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger.
  • Forud for din ledighed, skal du have fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder.
Dagpenge under jobsøgning i udlandet

Du kan få dagpenge under jobsøgning i udlandet

Hvis du er ledig og medlem af Min A-kasse, har du mulighed for at søge arbejde i et EØS-land med danske arbejdsløshedsdagpenge i op til 3 måneder. Læs mere om EØS-dagpenge. Du skal dog opfylde nedenstående betingelser.

  • Du skal være statsborger i et EØS-land.
  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet.
  • Du skal have bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsetidspunktet.
  • Du skal have været tilmeldt Jobcentret som ledig i minimum 4 uger.
  • Du skal søge om tilladelse, før du rejser.

Læs mere om at søge arbejde i udlandet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ansøg om dagpenge under jobsøgning i udlandet

Sådan søger du om dagpenge i udlandet

Du kan hente ansøgningsblanketten om dagpenge under jobsøgning i udlandet via Selvbetjeningen Send din ansøgning i god tid, tidligst 4 uger før afrejsen, så vi kan nå at behandle den, inden du rejser.