Sådan kan du klage over en afgørelse i a-kassen

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Når du får en afgørelse fra a-kassen, har du mulighed for at klage over den. Hvis du vælger at klage, er der nogle ting, du skal være opmærksom på – læs med her på siden.

Frist for at klage

Fra det tidspunkt, hvor du får din afgørelse, har du 4 uger til at klage over din afgørelse. Vi skal have din klage inden 4-ugers fristen er gået.

Sådan klager du

Der findes ingen krav til, hvordan en klage skal se ud. Det nemmeste er dog at gå ind på Selvbetjeningen og sende en besked til os, hvor du skriver din klage. Det kan desuden gøre behandlingen af din klage nemmere og hurtigere, hvis du skriver, over hvad og hvorfor du klager.

Du kan også sende et brev til os på adressen:

Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1.sal
2500 Valby

Sender du klagen som brev, skal den indeholde dit navn samt dit medlemsnummer eller dit CPR nummer.

Hvad sker der med din klage?

Min A-kasse vurderer i første omgang, om sagen efter vores opfattelse er behandlet korrekt efter reglerne. Kommer vi frem til, at vi har lavet en fejl, retter vi fejlen med det samme, og sagen bliver dermed afsluttet.

Kan vi ikke give dig fuldstændig ret i det, du har klaget over, sender vi klagen videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Nu vurderer CKA sagen uafhængigt af Min A-kasses afgørelse og kommer med sin egen afgørelse.

Resultatet af klagen

Hvis CKA træffer en ny afgørelse, skal du være opmærksom på, at den nye afgørelse både kan være til fordel og ulempe for dig. Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder, så tag endelig kontakt til os.

Afgørelsen gælder indtil den eventuelt laves om

Indtil en eventuel ny afgørelse er truffet, er det indholdet i denne afgørelse, der gælder – også selvom du har klaget.