Tilbagetrækning

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Konsekvenser af tilbagetrækningsreform

Her kan du læse om tilbagetrækningsreformen. 

Oversigt – konsekvenser af tilbagetrækningsreformen

Medlemmer født før 1. januar 1954 berøres ikke af reformen. Medlemmer født før 1. juli 1956 kan ikke længere gå på efterløn. Se skemaet herunder.

 

 

Fødselsdato indenfor interval

Minimumsalder ved overgang til efterløn

Folke-
pensionsalder

Efterløn hvor længe ?

Procentsats for pensionsmodregning i  depotværdi/ livsvarig + bortfald af bundfradrag

Procentsats for pensions-modregning i løbende
udbetalinger

Efterlønssats [i]

Skattefri præmie [ii]

1. juli 1956 – 31. dec. 1958

63 år

67 år

4 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 1 år og haft 1.560

1. jan. – 30. juni 1959

63 ½ år

67 år

3 ½ år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst ½ år og haft 780

1. juli 1959 – 31. dec. 1962

64 år

67 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1963 – 31. dec. 1966

65 år*

68 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1967 – 31. dec. 1970

66 år*

69 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan 1971 eller senere

66 år **

69 år *

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 67 år, hvis du er født efter 1.7.1955 og 68 år, hvis du er født efter 1.1.1963.

*Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.


[i] Satserne på 91 % og 100% forudsætter, at man har tjent nok til at kunne få disse satser, altså et beregningsgrundlag, der giver ret til satserne.

[ii] Der optjenes en skattefri præmie for hver 481 timers lønarbejde. Præmien er i 2024 på 14.658 kr. hvis du er fuldtidsforsikret og 9.773 kr. hvis du er deltidsforsikret. Du kan maksimal optjene 12 præmier.