Fordele ved at udskyde efterløn

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Ved at udskyde din efterløn får du muligheden for at få beregnet en skattefri præmie.

At udskyde efterlønnen kaldes også for udskydelsesreglen og betyder, at du venter med at gå på efterløn en bestemt periode. 

Er du født før den 1. januar 1956 kan du ikke længere gå på efterløn.

Hvor lang tid du skal udskyde efterlønnen, afhænger af din fødselsdato, og hvor mange løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, fra du har fået dit efterlønsbevis, og indtil du går på efterløn og/eller når folkepensionsalderen. 

Hvis du udskyder din efterløn, har det indflydelse på den sats, du kan få på efterløn og på beregning af den skattefri præmie.

Læs mere herunder:

Født 1. januar 1956 – 30. juni 1956

Ret til efterløn: 62,5 år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 18 måneder (1,5 år) for at få ret til den højeste efterlønssats, og du skal have haft 2.340 (deltidsforsikrede 1.872) arbejdstimer i perioden.

Skattefri præmie: Efter du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du få ret til én skattefri præmie for hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Går du på efterløn, vil du derefter kun kunne optjene til præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 arbejdstimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt.

Min A-kasse opgør dine timer, når du går på folkepension.

Født 1. juli 1956 – 31. december 1958

Ret til efterløn: 63 år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 12 måneder (1 år) for at få ret til den højeste efterlønssats, og du skal have haft 1.560 (deltidsforsikrede 1.248 ) arbejdstimer i perioden.

Skattefri præmie: Efter du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du få ret til én skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 arbejdstimer.

Går du på efterløn, vil du herefter kun kunne optjene til præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 arbejdstimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Min A-kasse opgør dine timer, når du går på folkepension.

Født 1. januar 1959 – 30. juni 1959

Ret til efterløn: 63,5 år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 6 måneder (et halvt år) for at få ret til den højeste efterlønssats, og du skal have haft 780 (deltidsforsikrede 624) arbejdstimer i perioden.

Skattefri præmie: Efter du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du få ret til én skattefri præmie for hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Går du på efterløn, vil du herefter kun kunne optjene til præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 arbejdstimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt.

Min A-kasse opgør dine timer, når du går på folkepension.

Født efter den 1. juli 1959

Ret til efterløn: Fra og med 64 år

Du behøver ikke udskyde din efterløn, og vil derfor modtage den højeste efterlønssats i hele efterlønsperioden.

Skattefri præmie: Du vil du få ret til én skattefri præmie for hver gang du herefter har haft 481 arbejdstimer efter du har fået dit efterlønsbevis.

Går du på efterløn, vil du herefter kun kunne optjene til præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 arbejdstimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt.

Min A-kasse opgør dine timer, når du går på folkepension.

Hvordan får jeg den skattefri præmie udbetalt?

Beregning og udbetalingen af den skattefri præmie sker automatisk. Du skal derfor ikke selv ansøge om at få den skattefri præmie udbetalt.

Præmien bliver beregnet den 11. i måneden – efter du er blevet folkepensionist. Hvis du f.eks. har fødselsdag den 21. oktober, så sker beregning den 11. november.

Hvad kan du få?

A-kassen opgør dine arbejdstimer ud fra, hvad din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret og afsluttede årsopgørelser (ved selvstændig virksomhed). Vi opgør perioden fra efter du opfylder udskydelsesreglen og til din folkepensionsalder.

For hver 481 timers arbejde du har haft, optjener du en præmieportion à 14.658 kr. som fuldtidsforsikret og 9.773 kr. som deltidsforsikret (i 2024-tal).

Du kan højst optjene 12 præmieportioner, hvilket svarer til 5.772 timers arbejde.

Har du fået dagpenge eller efterløn, har dette indflydelse på beregningen af den skattefri præmie, da ydelsestimerne indgår i de 5.772 timer.

Eksempel:

Arbejdstimerne i perioden er opgjort til 5.330 timer, hvilket vil give 11 præmier (5.330 : 481 = 11,08 præmier nedrundet til 11). Du har imidlertid modtaget dagpenge i 650 timer.

Det giver i alt 5.980 timer (5.330 + 650). Vi kan højest medtælle 5.772 timer, hvorfor arbejdstimerne nedjusteres til 5.122 timer, hvilket vil give 10 præmier (5.122 : 481 = 10,65 præmier nedrundet til 10).

Da årsopgørelserne sjældent er endelige, lige når du når pensionsalderen, laver vi først en foreløbig opgørelse af dine skattefri præmier, når du når folkepensionsalderen og genberegner opgørelsen, når den sidste årsopgørelse er endelig.

Har du arbejdet i udlandet?

Som udgangspunkt optjener du præmie af arbejde, du har haft i Danmark, EØS, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Det er dog en betingelse, at du i perioden har haft bopæl og ophold i riget (Danmark, Grønland og Færøerne), i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Hvis du er udrejst til Storbritannien inden den 1. januar 2021, kan du også bruge arbejde i Storbritannien.

Skal du kunne medtælle arbejde udført uden for disse områder, er betingelsen, at du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, eller at du arbejder på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af.