Uddannelse med dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Kurser og uddannelse når du får dagpenge

Som ledig har du mulighed for at deltage i udvalgte typer af kurser og uddannelse imens du får dagpenge. Det kræver dog at Min A-kasse godkender det først, fordi der er en række krav som en uddannelse skal leve op til for at, du kan få udbetalt dagpenge samtidig.

Det er desværre ikke alle uddannelser, du kan tage og samtidig få udbetalt dagpenge. Du kan f.eks. ikke følge en udenlandsk uddannelse, uanset om den foregår online eller kun er på få timer.

Reglerne for de uddannelser vi kan godkende drejer sig ofte om antallet af undervisningstimer.

Hvad er en undervisningstime?

En undervisningstime skal forstås som en undervisningslektion, som typisk varer 45 minutter. Hvis lektionen varer 60 minutter eller mere, bliver undervisningstiden regnet ud i timer pr. uge.

Uddannelsen må ikke være SU-berettiget

Uddannelsen må ikke være SU-berettiget, og den skal være på under 20 timer om ugen. Det betyder, at en uddannelse, du tager på dagpenge i udgangspunktet skal være planlagt til under 20 timer om ugen. Det er ikke nok, at du selv tilrettelægger den til under 20 timer.

Eksempler på SU-berettigede uddannelser 

Du kan se en Guide til efter – og videreuddannelse og se eksempler på SU-berettigede uddannelser.

Læs mere om mulighederne for uddannelse på dagpenge

Uddannelser på gymnasieniveau (under 20 timer)

Kan du tage enkeltfag på gymnasiet og få dagpenge?

Du må gerne tage enkeltfag på gymnasieniveau, hvis det er under 20 timer om ugen. For at få udbetalt dagpenge, er det vigtigt, at du ikke får udbetalt SU samtidig.

Eksempler på uddannelser på gymnasieniveau:

 • HF enkeltfag
 • HHX
 • HTX
 • STX
Uddannelser på folkeskoleniveau (ubegrænset timetal)

Folkeskole og dagpenge

Du kan tage uddannelser på 8. – 10. klasses niveau, hvis uddannelsen giver adgang til videreuddannelse på samme måde som folkeskolens afgangsprøve. Her er der ikke begrænsninger på timeantallet.

Eksempler på uddannelser på folkeskoleniveau:

 • Undervisning 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (avu).
 • Forberedende voksenundervisning (FVU).
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Undervisning for ordblinde.
Aftenskoleundervisning (ubegrænset timetal)

Aftenskole og dagpenge

Du kan godt tage en uddannelse på aftenskole og samtidig få udbetalt dagpenge. Det kræver, at den undervisning, du følger er hobbypræget og udbudt efter Folkeoplysningsloven. Det betyder, at aftenskoleuddannelsen ikke må være kompetencegivende, men at den skal være en uddannelse på hobbyplan.

Hvis du leder efter kompetencegivende uddannelse, skal du kigge under de andre overskifter her på siden.

Eksempler på aftenskoleuddannelse:

 • Sprogundervisning
 • Kreative kurser
 • Friluftskurser
 • Madlavningskurser

Du kan også tage kurser, der er ligestillet med aftenskoleundervisning. Det kan f.eks. være tillidsrepræsentantkurser eller boligselskabernes kurser for bestyrelsesmedlemmer. I de tilfælde må undervisningen kun vare to uger.

Uddannelse hos a-kasse eller fagforening

Uddannelse med dagpenge hos din a-kasse eller fagforening

Du har naturligvis mulighed for at følge de kurser, a-kassen eller din fagforening udbyder og samtidig få udbetalt dagpenge. Her er rammerne for time-reglerne lidt anerledes. De to første uger må uddannelsen være på 37 timer. Herefter skal den være på under 20 timer.

Åben uddannelse

Åben uddannelse og dagpenge

Når det kommer til åben uddannelse, skal du have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder. Du kan kun deltage i åben uddannelse i mens du får dagpenge, i de første seks måneder af dagpengeperioden.

Muligheder og time-regler

Hvis du vælger åben uddannelse, skal du være opmærksom på, at du kun kan få udbetalt dagpenge samtidig, hvis kurset ikke er led i en ny uddannelse. Hvis du f.eks. er cand.mag. i engelsk og tysk, kan du ikke tage et fransk-kursus og gøre det til et nyt sidefag.

Undervisningen må højst være på seks timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Det gælder også, hvis undervisningen ligger i weekenden.

Læs mere om åben uddannelse på Uddannelsesguiden.

Jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse og dagpenge

Du har mulighed for at deltage i kurser eller uddannelse i op til 6 uger. Du kan henvende dig på uddannelsesstederne og høre om deres tilbud. I de 6 uger får du udbetalt dagpenge. Læs mere om jobrettet uddannelse.

Hvis du ønsker yderligere uddannelse, kan du henvende dig på jobcentret og få udarbejdet “Min plan”. Der er særlige regler for, hvornår du har ret til tilbud og hvilke tilbud, jobcentret kan tilbyde.

Særlige muligheder for dig under 25 år

Aktivering, muligheder og satser for hvis du er under 25 år

Hvis du er under 25 år, har du flere muligheder for at tage en uddannelse og få dagpenge efter særlige regler.

Læse-, skrive- og regnetest

Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse, kan du få  læse-, skrive, eller regnekurser. Du skal blot spørge dit jobcenter om en læse-, skrive- eller regnetest. Er du under 25 år har du ret til testen senest efter en måneds ledighed.

Du har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at begynde et tilbud af mindst 6 måneders varighed. 

Højskoleforløb

Du kan, inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, deltage i højskole- og daghøjskole­forløb. Under forløbet har du ret til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige regler.

Vær opmærksom på, at hvis du fylder 25 år under højskoleopholdet, mister du fra det tidspunkt retten til ydelser, uanset om deltagelsen har varet et halvt år.

Hvis du er ledig, ikke har gennemført en uddannelse og ikke har haft arbejde

Under ledighed modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats i de første 26 uger. Hvis du deltager i tilbud, som består af vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager du også dagpenge. Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, og deltager i aktivering – det kan være særligt tilrettelagte projekter og ordinære uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik – modtager du dag­penge under aktivering med en sats, der svarer til 50 % af højeste dagpengesats.

Hvis du er ledig, ikke har gennemført en uddannelse, men har haft arbejde

Hvis du er fuldtidsforsikret, har arbejdet som lønmodtager, og der er indberettet mindst 3.848 løn­timer i indkomstregistret inden for 3 år, kan du i stedet for uddannelse vælge virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Hvis du har arbejdet som deltidsforsikret lønmodtager, skal du have fået indberettet mindst 2.565 løntimer i indkomstregistret.

Opfylder du nævnte krav om indberettede løntimer modtager du ydelser med følgende satser:

 • Under ledighed modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats i de første 26 uger.
 • Hvis du deltager i tilbud, som består af vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager du også dagpenge.
 • Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats, men ved deltagelse i aktivering, modtager du dagpenge under aktivering med en sats, der svarer til 50 % af højeste dagpengesats.

Hvis du er ledig, og har gennemført en uddannelse

Hvis du har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse som dimittend, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats under ledighed i de første 26 uger.

Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats. Ved deltagelse i aktivering, modtager du dagpenge under aktivering med en sats, der svarer til 82 % af højeste dagpengesats. Læs mere om din dagpengesats.

Hvis du er mellem 25 og 30 år og har en uddannelse

Hvis du har en uddannelse, der berettiger til optagelse som dimittend i en a-kasse, har du efter 13 ugers ledighed ret og pligt til at modtage tilbud om uddannelse, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter sammenlagt 3 måneders ledighed. I hele din ledighedsperiode har du pligt til at tage imod Jobcentrets tilbud. Det gælder dog ikke, hvis du har ordinær beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.

Dagpenge under aktivering

Dagpenge og aktivering

Hvis du får tilbud i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, herunder praktik- og uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik, vil du modtage dagpenge under aktivering. Ydelsen svarer til din beregnede dagpengesats. Hvis du deltager i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til to uger, får du udbetalt dagpenge. Du kan ikke modtage SU samtidig med dagpenge under aktivering. Fradrag for arbejde og indtægter sker efter de samme regler, som gælder for supplerende dagpenge. Du kan få dagpenge under aktivering under ferielukning på dit uddannelsessted. 

Har du brug for rådgivning om uddannelse?
Tag fat i os og få overblik over dine muligheder

Kontakt os