Formueforvaltning og dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad er formueforvaltning?

Du har mulighed for at have erhvervsmæssig aktivitet i form af formueforvaltning. Før vi vurderer, at der er tale om formueforvaltning, skal en af følgende betingelser være opfyldt:

  • Hvis du har lejeindtægter i forbindelse med udlejning af fast ejendom, og du ikke selv har andre arbejdsopgaver forbundet med udlejningen.
  • Hvis du passivt ejer en virksomhed, og du ikke har personligt arbejde i virksomheden.
  • Hvis du ejer en bortforpagtet virksomhed.
  • Hvis du forvalter egen formue – herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer.
  • Hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med erhvervsmæssig aktivitet – eller i meget begrænset omfang (begrænset omfang betyder, at der er tale om max fem timer om måneden).

Formueforvaltning og modregning i dine dagpenge?

Hvis du ikke anvender mere end fem timer hver måned, bliver de ikke modregnet i og har derfor heller betydning for dine dagpenge.

Bruger du mere end fem timers arbejde hver måned, bliver det ikke anset som formueforvaltning. Så vil der i stedet være tale om enten selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Læs mere om selvstændig virksomhed.