Hvad er min dagpengesats?

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Dagpengesatser

Få overblik over, hvor meget du kan få i dagpenge om måneden. Her kan du finde dagpengesatser for 2024 og forklaring på, hvordan vi beregner din sats.

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 20.359 . om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. Hvis du får en dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge. Læs med, hvis du vil vide mere om dagpengesatser, og hvis du vil finde din egen dagpengesats.

Dagpengesatser 2024

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn. De 12 måneder skal findes inden for de sidste 24 måneder (to år). 

Min A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats, som er på 20.359 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 13.573 kr. om måneden som deltidsforsikret. Den kaldes 100%-satsen.

Tillægssats

Hvis du får en ny dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge (tre måneder) på op til 24.199 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 16.133 kr./måned de første 390 timer som deltidsforsikret.

For at få den forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) skal du desuden:

  • Have været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed.
  • Kunne opfylde et dobbelt indkomst- eller beskæftigelseskrav. Er du fuldtidsforsikret, vil det sige, at du skal have tjent 526.454 kr. eller have arbejdet 3.848 timer inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret vil det sige, at du skal have tjent 350.997 kr. eller arbejdet 3.210 timer inden for de seneste 3 år.
  • Kunne få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 %-satsen. Beregning af din dagpengesats sker på baggrund af din indkomst i de 12 måneder med højest indkomst indenfor de seneste 24 måneder. 

Når du har fået dagpenge i 481 timer (390 timer, hvis du er deltidsforsikret) med tillægssatsen, vil du derefter få din beregnede dagpengesats på 20.359 kr./måned (13.573 kr./måned, hvis du er deltidsforsikret).

Der tages forbehold for tastefejl.

Dagpenge 2024 %-sats Kr. per Måned Kr. per År
Deltid 100 % 13.573 162.876
Fuldtid 100 % 20.359 244.308
Tillæg max Deltid 118, 86 % 16.133 193.596
Tillæg max Fuldtid 118, 86 % 24.199 290.388
Dim forsørger Deltid  82 % 11.130 133.560
Dim forsørger Fuldtid  82 % 16.694 200.328
Dim Deltid Tillæg  71,5 %  9.705 116.460
Dim Fuldtid Tillæg  71,5 % 14.557 174.684
Dim Deltid under 30  49,17 %  6.674  80.088
Dim Fuldtid under 30  49,17  10.011 120.132
Dim Deltid Over 30  62,11 %  8.430  101.106
Dim Fuldtid  over 30  62, 11 % 12.645 151.740
Uddannelsesløft Deltid  80 % 10.858 130.296
Uddannelsesløft Fuldtid  80 % 16.287 195.444
Uddannelsesløft Deltid 110 % 14.930 179.160
Uddannelsesløft Fuldtid 110 % 22.395 268.740
Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne din dagpengesats på A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylder kravet.

Hvis du er selvstændig, kan vi beregne din dagpengesats på baggrund af din virksomheds overskud. Læs mere om selvstændig virksomhed her.

B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpengesats, gør vi følgende:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt (dvs. to år).
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt,  beregner vi med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder (dvs. to år), udvider vi perioden til 36 måneder (dvs. tre år).

Nyuddannede får dimittendsats

Din dimittendsats er afhængig af, om du har forsørgerpligt og om du er fyldt 30 år. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt – uanset alder – får du 82 pct af den højeste dagpengesats i hele din dagpengeperiode. Satsen udgør kr. 16.694 (fuld tid) og kr. 11.130 (deltid).

Hvis ikke du har forsørgerpligt, er din sats afhængig af din alder:

• Er du 30 år eller derover vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.557 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil din dagpengesats være 12.645 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.705 kr./måned, indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil din sats være 8.430 kr./måned.

• Er du under 30 år vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.557 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil du få 10.011 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.705 kr./måned. indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil du få udbetalt 6.674 kr./måned.

Hvis du får barn eller fylder 30 år, skifter din sats fra den 1. i måneden efter henholdsvis fødslen eller din fødselsdag.

Nyuddannede med lønarbejde efter endt uddannelse

Hvis du har haft arbejde efter du blev færdig med din uddannelse, kan du i stedet få dagpengeret på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse (sammenlægningsreglen).

Har du benyttet dig af sammenlægningsreglen, skal du have beregnet en dagpengesats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Her tæller uddannelsen ikke med som en indtægt.

Det vil sige, at du kan risikere at få beregnet en meget lille dagpengesats. Omvendt kan det også ske, at du får beregnet en dagpengesats, der er højere end satsen for nyuddannede, hvis din indtægt har været høj.

Læs mere her.

Eksempel på beregning

Eksempel på dagpenge beregning

Du har de seneste 24 måneder (dvs. to år) haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 20.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 25.500 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 25.500 kr. og så to måneder med 20.000 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 295.000 kr.

Beregning af dagpengesats: Selve udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

300.000 x 0.92 = 276.000

Gennemsnitlig månedsløn: 276.000/12= 23.000

90 % af gennemsnittet: 23.000 x 0,90 = 20.700

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil så være højeste dagpengesats på 20.359 kr. om måneden.

Hvis din gennemsnitlige månedsløn udgør mindst kr. 24.590 før skat, vil du kunne få den højeste dagpengesats.

Hvornår kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Beregning af dagpengesats. Du kan få beregnet en ny sats i følgende tre situationer:

  1. Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  2. Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge.
  3. Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring

Beregning af dagpengesats for dimittender og nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om dagpengesatserne for nyuddannede her.

Du vil derfor have mulighed for at få beregnet en ny sats efter seks måneder, hvis du har haft arbejde, der opfylder betingelserne. Læs mere her.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782