Seniorjob og efterløn

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad er et seniorjob?

Et seniorjob er et job, du kan få på overenskomstmæssige betingelser, og det skal være i din bopælskommune. Jobbet skal være på fuld tid for fuldtidsforsikrede, mens deltidsforsikrede kan arbejde på deltid. Kommunen fastsætter indhold og omfang efter en samtale med dig, og arbejdet skal tilrettelægges, så det passer til dine interesser og kvalifikationer.

Det er en betingelse, at du er tilmeldt efterlønsordningen, og at du opfylder anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen. Du skal fortsætte med at betale efterlønsbidrag.

Vigtige regler i forhold til din ret til efterløn

Der er nogle vigtige ting, du skal være opmærksom på i forhold til din efterløn:

Hvis du vælger at lade være med at overgå til efterløn præcis den dag, du når efterlønsalderen, skal du opfylde et nyt arbejdskrav, før du kan gå efterløn. Hvis du mister dit arbejde uden at opfylde et nyt beskæftigelseskrav, vil du ikke have ret til ydelser fra a-kassen.

Hvad er dine muligheder?

Hvis du ikke er sikker på, at du kan opfylde et nyt beskæftigelseskrav, kan du vælge at overgå til efterløn den dag, du når efterlønsalderen.

Fordelen ved at overgå, selvom du er i arbejde, er, at du er sikret efterløn, hvis du bliver ledig. Ulempen er, at du ikke har mulighed for at opnå en række fordele, der kan være ved at vente med at gå på efterløn. Du vil heller ikke have mulighed for at få en ny dagpengeret, når du først har valgt at overgå til efterløn.

Herunder kan du læse mere om seniorjobordningen

Hvornår har jeg ret til seniorjob?

Du har ret til seniorjob, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, og din dagpengeret udløber mindre end fem år før efterlønsalderen.

Du har først ret til seniorjob, når du har brugt hele dagpengeperioden inklusiv forlængelse.

Hvordan får jeg et seniorjob?

Du skal selv ansøge om et det. Du kan henvende dig hos din kommune for at høre hvordan.

Hvornår kan jeg ansøge?

Du kan tidligst ansøge tre måneder før din dagpengeperiode ophører, og kommunen skal senest have modtaget ansøgningen to måneder efter udløbet af dagpengeperioden.

Kommunen har pligt til at ansætte dig senest to måneder efter den dato, hvor du ansøger om jobbet – dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Retten til dagpenge

Hvis du først søger om et seniorjob, når du har mistet retten til dagpenge, vil du først få løn, når kommunen har bevilget dig jobbet. Du vil ikke være berettiget til dagpenge i den mellemliggende periode.

Må jeg holde ferie i et seniorjob?

Du har ret til at holde ferie efter ferieloven, men du kan kun få feriepenge under ferien, hvis du har egen optjent ferie fra en arbejdsgiver.

Det gælder også, selvom du har optjente dage med ret til feriedagpenge hos os. Det er nemlig en betingelse for at få feriedagpenge, at du har timer tilbage af din dagpengeret. Du kan ikke optjene ny dagpengeret af et seniorjob

Flytning og seniorjob

Hvis du flytter til en anden kommune, kan du fortsætte i dit job eller søge om et nyt seniorjob i tilflytterkommunen.

Det kan du tidligst gøre tre måneder før du flytter og senest den dag, du ophører med jobbet i din tidligere kommune. Den nye kommune har pligt til ansætte dig senest to måneder efter ansøgning.

Skift til ordinært job

Hvis du stopper i et seniorjob, fordi du har fået ’almindeligt’ arbejde, så har du ret til et nyt seniorjob, hvis din ansættelse ophører inden efterlønsalderen.

Du skal være opmærksom på, at du godt kan få et efterlønsbevis, selvom du fortsætter i en almindelig ansættelse.