Når du får job

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Bliv fritaget for jobsøgning, når du skal starte nyt job

Har du fået nyt job? Først og fremmest stort tillykke!

Er der mindre end 6 uger til, at du starter på dit nye job, kan du blive fritaget for jobsøgning. Ordningen kaldes for “Mindre intensiv indsats”. Helt konkret betyder dette, at du kan blive fritaget for at søge job, udfylde joblog og deltage i tilbud og møder hos os og på dit jobcenter. For at blive omfattet af ordningen, kræver det som hovedregel, at du kan fremvise en underskrevet kontrakt eller lignende.

Skal du på barsel, efterløn, folkepension, tidlig pension eller starter du på en uddannelse på fuld tid? Så kan du også søge om at blive fritaget for jobsøgning i op til 6 uger før du fx skal på barsel.

Sådan søger du om fritagelse for jobsøgning

Du skal selv søge om at blive fritaget for jobsøgning. Du søger hos den, du er i kontaktforløb hos; altså enten a-kassen eller dit jobcenter.

Har du været ledig i mindre end 3 måneder af din dagpengeret? 
Så skal du søge om fritagelse hos os. Det gør du ved at logge ind på Selvbetjeningen og følge nedenstående trin:

  1. Vælg post
  2. Skriv ny besked med emnet Job og møder
  3. Skriv følgende i overskriften, “Jeg går i job/starter uddannelse”
  4. Vælg Dokumentation på ansættelse eller Dokumentation på uddannelsesstart og upload din dokumentation (f.eks. en ansættelseskontrakt). I dokumentationen fra din arbejdsgiver skal det fremgå, at det drejer sig om et fuldtidsjob (37 timer) samt ansættelsesdatoen. 

Har du været ledig i mere end 3 måneder af din dagpengeret?
Så skal du kontakte dit jobcenter, da det er dem, der skal godkende din fritagelse.

Når vi eller dit jobcenter har godkendt, at du er i mindre intensiv indsats, behøver du ikke længere søge job eller joblogge. Du behøver heller ikke komme til samtaler hos os eller jobcenteret.

Du skal fortsat være tilmeldt som ledig og stå til rådighed

Selvom du er fritaget, skal du stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde som dit jobcenter henviser dig til. Derfor skal dit CV fortsat være udfyldt og søgbart på jobnet.dk, og du skal opholde dig og have bopæl i Danmark.

Sidst men ikke mindst, så husk! – du skal stadig være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, selvom du er fritaget for jobsøgning. Ellers må vi ikke udbetale dig dagpenge.

Din første arbejdsdag

På din første arbejdsdag er det vigtig, at du husker at afmelde dig som ledig på jobnet.dk.