Tidlig pension

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Fra den 1. januar 2022 blev det muligt at overgå til tidlig pension (også kaldet Arne-pension). Her kan du læse mere om, hvem der kan få ret til tidlig pension, og hvad du som ansøger til tidlig pension skal forholde dig til.

Vær opmærksom på, at det ikke er a-kassen, der behandler din ansøgning om tidlig pension. Det er Udbetaling Danmark, og det er dermed også dem, du skal rette henvendelse til for at få vejledning. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks afdeling for tidlig pension på telefon 70 12 80 94. 

Hvem får ret til tidlig pension?

Det er din samlede tilknytning til arbejdsmarkedet, der er afgørende for, om du kan få ret til tidlig pension.

Er du født i andet halvår 1955 til 1964 ligger følgende fast frem til 2025:

 • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
 • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
 • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Efterfølgende stiger det med 1 år gældende til og med 2030. Herefter bliver opgørelser indekseret i forhold til den til en hver tid gældende folkepensionsalder.

Derudover skal du som udgangspunkt:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Have boet i Danmark i mindst tre år fra det fyldte 15. år og til pensionsalderen.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og dermed også dem, du skal rette henvendelse til for at få nærmere vejledning. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks afdeling for Tidlig pension på telefon 70 12 80 94. 

Hvad udgør den tidlige pension?

Pensionsydelsen er på 14.458 kroner før skat om måneden (2024-tal). Ydelsen bliver trappet ned for pensionsformuer på mere end 2 millioner kroner. Overstiger din pensionsformue ca. 5 millioner kroner, har du ikke ret til tidlig pension.

Tidlig pension og arbejde

Du har mulighed for at have en indtægt på op til 26.200 kr. (2023) årligt før skat, uden at din ydelse sættes ned. Tjener du mere, sættes din tidlige pension ned med 64% af den del af indkomsten, der overstiger grænsen på 26.200 kr. (2024).

Efterløn eller tidlig pension?

Hvis du både har ret til efterløn og tidlig pension, kan du vælge den ordning, der passer dig bedst.

Det kan være en vanskelig beslutning at vælge. Derfor anbefaler vi, at du indhenter alle nødvendige oplysninger, så du har det bedst mulige grundlag at vælge ud fra.

I Min A-kasse kan vi hjælpe dig med at beregne, hvad du kan forvente at få i efterløn.

Du har to muligheder, hvis du ønsker at gå på tidlig pension

Du har nået efterlønsalderen, men er ikke gået på efterløn: 

 • Du kan udmelde dig af efterlønsordningen. Du kan få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag kontant med fradrag for 30% afgift til staten. Du har ikke længere mulighed for at få udbetalt eventuelle skattefri præmier. Læs mere om skattefri præmier her.
 • Du kan udmelde dig af a-kassen, og få allerede optjent skattefri præmie udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du kan dog ikke optjene yderligere skattefri præmie, fra den dato du overgår til tidlig pension.

Du er gået på efterløn inden den 1. januar 2022:

 • Du kan melde dig ud af efterlønsordningen.
 • Du får et fast beløb som kompensation svarende til kr. 2.733 (i 2024-tal) for hver hele måned, du modtager tidlig pension. Kompensationen udbetales på én gang kontant med fradrag for 30% afgift til staten. Du har ikke længere mulighed for at få udbetalt eventuelle skattefri præmier. Læs mere om skattefri præmier her.
 • Du kan også fravælge kompensationen, hvis du på nuværende tidspunkt har optjent skattefri præmie. Du kan ikke optjene yderligere skattefri præmie, fra den dag, du overgår til tidlig pension. Udmelder du dig af a-kassen, vil du stadig have ret til at få udbetalt skattefri præmie, når du når folkepensionsalderen.
Hvordan søges om tidlig pension?

Du søger på borger.dk.

Sammenlign tidlig pension med efterløn – regneark

Du kan sammenligne efterløn med tallene fra Udbetaling Danmark om tidlig pension. Sammenligningen er vejledende og ikke bindende for a-kassen, idet den tager udgangspunkt i de oplysninger, du indtaster.

Du kan finde en beregner på Udbetaling Danmarks hjemmeside, hvor du kan beregne tidlig pension.

Du skal være opmærksom på, at det kun er Udbetaling Danmark, som kan lave en præcis beregning af tidlig pension.

Her kan du læse vores svar på de ofte stillede spørgsmål om tidlig pension

Kan a-kassen foretage en beregning af, hvad der bedst kan svare sig for mig?

A-kassen kan ikke beregne din ret til tidlig pension – der skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark.

Men vi kan godt beregne din ret til efterløn, skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønsbidrag, så du kan sammenligne denne med Udbetalings Danmark beregning af tidlig pension. Ønsker du det, så kontakt os.

Kan jeg senere fortryde, hvis jeg har valgt tidlig pension fremfor efterløn?

Nej, hvis du først er overgået til tidlig pension og har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, kan du ikke fortryde. Dit valg er endeligt.

Hvem kan opgøre mine pensioner?

Ønsker du en opgørelse i forhold til pensionernes indflydelse på tidlig pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Ønsker du en opgørelse i forhold til din efterløn, skal du blot kontakte a-kassen.

Hvis jeg ikke er dansk statsborger, kan jeg så ikke få tidlig pension?

Du skal som hovedregel være dansk statsborger for at få ret til tidlig pension. Der findes dog undtagelser. Kontakt Udbetaling Danmark for nærmere vejledning.

Hvordan bliver min tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort?

Det er Udbetaling Danmark, der opgør din tilknytning.