6 ugers jobrettet uddannelse

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Som ledig og medlem af Min A-kasse har du mulighed for at få 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at få det, der hedder ’jobrettet uddannelse’. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, da muligheden er forbeholdt ledige, der ikke i forvejen har så meget uddannelse. 

For at kunne få en 6 ugers jobrettet uddannelse, kræver det, at:

  • Du har været sammenlagt ledig i 185 timer.
  • Du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det.
  • Du ikke har en videregående uddannelse, der overstiger erhvervsakademiniveau, og samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, som kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
  • Du ikke driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.
  • Du ikke har lønarbejde på nedsat tid.

Er du under eller over 25 år?

Din alder har også betydning for, hvordan den jobrettede uddannelse skal foregå. Er du under 25 år skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet indenfor de første 6 måneders ledighed. Er du fyldt 25, skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet inden 9 måneders ledighed.

Se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til på ’Positivlisten’. Du har mulighed for at vælge kurser inden for en erhvervsgruppe på positivlisten. Du kan søge flere kurser på en gang eller søge et kursus ad gangen, indtil du har brugt alle 6 uger. Kurserne skal dog fortsat ligge inden for de henholdsvis 6 eller 9 måneders ledighed.

Jobrettet uddannelse i mere end 6 uger

Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 ugers varighed, kan kun bevilges som jobrettet uddannelse, hvis jobcenteret bevilger den del af uddannelsen, der overstiger 6 uger, som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Du skal udfylde og indsende en ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere. Blanketten hedder AR237. Når du har hentet og udfyldt blanketten, skal du sende den til os via Selvbetjeningen.

Har du brug for vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse, så spørg Min A-kasse, jobcentret eller uddannelsesstedet.

Læs mere om uddannelse og dagpenge.