Samkøring og indkomstregister

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Samkøring – hvad betyder det?

Ifølge lovgivningen har vi en opgave med at sammenligne de oplysninger, som du har givet på dit dagpengekort eller efterlønskort med de løntimer, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT. Det kaldes samkøring.

Vi gør det for at sikre, at du har fået det rigtige beløb udbetalt. Har du ikke det, skal vi rette udbetalingen til dig – f.eks.  ved at udbetale de penge du har til gode, eller ved at du skal betale et beløb tilbage.

Hør mere om samkøring og se hvordan du udfylder dit samkøringskort

Herunder forklarer vi, hvad du skal være opmærksom på, når du registrerer dit arbejde for at sikre dig, at ’pengene passer’. Det handler om lønperioder og forskel i lønningsperioder.

Derfor kan der være forskel i timer

Der kan være flere årsager til, at der opstår en uoverensstemmelse mellem de oplysninger, vi har fra dig, og de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. De typiske grunde er:

Skæve lønperioder. Din lønperiode er en såkaldt ”skæv lønperiode”, hvis den ikke følger kalendermånederne. Din lønperiode kan f.eks. løbe fra den 15. i en måned til den 14. i den næste måned. Hvis din arbejdsgiver indberetter som om lønperioden følger kalendermånederne sker der meget let fejl.

Er der forkerte indtastninger i dit dagpengekort eller efterlønskort? Måske har du arbejdet mere eller mindre, end du forventede, da du sendte dit dagpengekort eller efterlønskort, eller du har skrevet for mange eller for få timer på dit kort.

Arbejdsgiver har indberettet forkert til SKAT. Det kan være at din arbejdsgiver har oplyst et forkert antal løntimer, eller at du har haft timerne i en helt anden lønperiode end den, de er indberettet i. Er dette tilfældet, så skriv det på samkøringskortet og vedlæg dokumentation i form af f.eks. lønseddel, arbejdsplan eller lignende.

Samkøring kan føre til en rettelse

Dine dagpenge bliver udbetalt på baggrund af dit dagpengekort, som du sender ind hver måned. For at få dine dagpenge til tiden, skal du i den forbindelse oplyse om forventede løntimer, indkomst og andre forhold af betydning for ret til dagpenge fra det tidspunkt, du sender dit dagpengekort og frem til månedens udgang. Det samme gælder for dig, der sender efterlønskort hver måned. Det kan føre til en efterfølgende rettelse.

Eksempel

Du har arbejde som vikar på nedsat tid i august måned. I august måned skal du sende dit dagpengekort den 24. august, der dækker hele august måned. Da du ikke kender dine arbejdstimer i perioden fra den 24. til den 31. august, skal du oplyse de arbejdstimer, som du forventer at få i perioden – altså et skøn.

Dit skøn i perioden er 20 arbejdstimer, men når perioden reelt er gået, har du haft 25 arbejdstimer. Det vil sige, at der er en forskel på 5 arbejdstimer mellem dit skøn og de arbejdstimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret. Da forskellen er 5 arbejdstimer, skal du tilbagebetale, hvad der svarer til 5 timers dagpenge.

Svar på ofte stillede spørgsmål om samkøring:

Hvorfor får jeg brev om, at mine arbejdstimer ikke stemmer, når jeg faktisk har oplyst dem rigtigt?

A) Vi oplever ofte, at arbejdsgiverne indberetter løntimerne i en forkert periode, så det ikke stemmer med det, du har oplyst på dagpengekortet. Hvis du mener, at det er tilfældet, skal du give os besked. Så tager vi  fat i SKAT og arbejdsgiver, og beder arbejdsgiver om at rette fejlen.

B) Selvom det lyder ulogisk, kan der være forskel på arbejdstimer og løntimer. Du kan således godt have arbejdet flere  eller færre timer i en måned, end du har fået løn for. Det, du skal opgive, er det antal timer, du rent faktisk har fået løn for. 

 

Hvorfor er det vigtigt, at jeg reagerer på brevet?

Uanset, om du mener, at timerne opgivet fra din arbejdsgiver er rigtige, kan det have stor betydning, hvordan de står registreret på dagpengekortet. Tjek derfor om timerne ligger, som du faktisk har arbejdet. Hvis de ikke gør det, kan det nemlig have negative konsekvenser for antallet af uger, du kan få supplerende dagpenge.

Det er vigtigt, at du overholder den frist, vi har oplyst i brevet om samkøring, da vi ellers automatisk vil rette din udbetaling.

 

 

Hvor finder jeg samkøringskortet på selvbetjeningen?

Samkøringskortet finder du under fanen dagpenge. Samkøringskortet er dog kun tilgængeligt på selvbetjeningen indtil fristen udløber. Hvis du har haft ferie eller været syg og derfor ikke har nået at reagere inden for fristen, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så vil vi se på det igen.

Hvordan betaler jeg det beløb tilbage, som I skriver, at jeg skylder?

Hvis du har fået et brev om, at du skal betale penge tilbage til os, vil pengene blive modregnet i din næste udbetaling. Hvis ikke hele beløbet er blevet modregnet inden for tre måneder, vil vi skrive til dig igen med oplysninger om, hvordan du betaler det resterende beløb. Hvis du gerne vil have gælden ud af verden med det samme, kan du overføre beløbet til nedenstående konto:

Lån & Spar Bank
Reg.nr. 0400 – kontonr. 4012039358.

Husk at skrive dit CPR-nummer eller medlemsnummer på bankoverførslen.

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg kun har lønforsikring?

Vi oplever desværre, at nogen forsikringsselskaber indberetter lønforsikring som arbejdstimer, og det vil påvirker din dagpengeudbetaling. Vi har kontaktet de forsikringsselskaber, det drejer som om, men endnu uden resultat.

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg ikke har arbejde?

Vi oplever desværre, at nogle arbejdsgivere indberetter ferie som løntimer. Det er en klar fejl, da de naturligvis skal indberettes som ferie. Er det tilfældet i din situation, så tag fat i os – så kontakter vi SKAT.

Andre gange kan det være, at der er blevet indberettet løntimer fra et tidligere arbejde, du har haft. Her skal vi undersøge, om det har betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Hvordan skal jeg oplyse mine timer, når jeg er underviser?

Som underviser får du ofte løn for forberedelse, og bliver aflønnet for lektioner på 45 minutter og ikke for hele timer. Arbejdsgiverne skal indberette alle de timer, som de udbetaler løn for. Det betyder, at du skal oplyse alle dine løntimer, og ikke kun de lektioner eller timer, du underviser i.

Jeg er søfarer, så hvordan skal jeg oplyse mit arbejde på dagpengekort eller efterlønskort?

Når du er ansat som søfarer, kan vi som udgangspunkt støde på tre situationer:

  • Løn for både sødage og fridøgn. Du skal oplyse 7,4 timer pr. sødag og pr. fridøgn. Eksempel: 9 sødage giver 9 fridøgn. Du skal oplyse i alt 18 dage af 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 133,2 timer.
  • Løn for en fastsat periode, men ej aftale om fridøgn og ingen indberetning af timer. Vi skal omregne med kassens omregningssats (268,63 i 2023). Det betyder, at du skal oplyse din samlede løn fordelt på de dage, du har arbejdet. Eksempel: 7 dages arbejde til 8.400 kroner og ingen timer indberettet. Du skal oplyse 1.200 kroner om dagen i de 7 dage, du har arbejdet. Det omregner vi til 31,27 timer (8.400/268,63).
  • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn, men indberetning af timer. Vi modregner timerne 1:1. Eksempel: 5 dages arbejde med 7,4 timer pr. dag. Der er er indberettet 37 timer. Du skal oplyse 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 37 timer.

Det er derfor altid vigtigt, at vi får en kopi af din kontrakt, så vi kan vurdere, hvilken situation du er omfattet af.

Hvad er en karantæne for forsøg på svig?

Du kan risikere at få karantæne for forsøg på svig, hvis du har fået dagpenge eller efterløn, som vi vurderer er udbetalt med urette. Vi skal med andre ord vurdere, om udbetalingen er sket med en bevidst handling for øje.

Det regnes som en bevidst handling, hvis du opdager eller burde opdage, at du har fået for meget udbetalt, men lader være med at give besked til os.                                      

Sammenlign derfor de løntimer, der står på udbetalingsspecifikationen (lønsedlen fra os), med de timer, der står på din lønseddel. Er det ikke det samme antal, så kontakt os.

Hvis du inden for de seneste fem år i forvejen har fået en karantæne for svig eller forsøg på svig, bliver  du slettet som medlem af a-kassen. 

Har du været afmeldt som ledig på jobnet.dk i en dagpengeperiode?

Hvis du har været afmeldt på jobnet.dk i en periode, hvor du også har været på arbejde, er det vigtigt, at du alligevel fylder timerne for de dage på dit dagpengekort/samkøringskort. Det er vigtigt, fordi lovgivningen siger, at alle dine løntimer skal modregnes – og du kan risikere, at vi skal modregne ekstra timer på de dage, hvor du har været afmeldt, hvis du ikke selv placerer dem. 

Så selv om det virker ulogisk, kan det i nogle tilfælde komme til at betyde en økonomisk gevinst for dig at oplyse timerne for de dage, du har været afmeldt.

 

Indkomstregister

Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et såkaldt indkomstregister. Registret er underlagt Skatteministeriet.

Det betyder, at a-kasserne i stedet for at bede om medlemmernes lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, skal spørge SKAT. Rent praktisk skal Min A-kasse foretage opslag på det enkelte medlem i indkomstregistret.

Samkøring med indkomstregisteret

Når du udfylder dit ydelseskort (efterløn og dagpenge) skal du gøre det med et skøn af arbejdstimer for månedens sidste dage. Det betyder, at vi hver måned skal rette dine dagpenge i forhold til, hvad der faktisk skete sammenholdt med dit skøn. For at vi kan gøre det, sker der en samkøring mellem dine oplysninger på ydelseskortet og indkomstregistret. 

Hvis der er forskel i oplysningerne, skriver vi til dig og forklarer, hvordan rettelsen kommer til at foregå. Det sker omkring den 11. i hver måned.

Samkørsel med indkomstregister

Når din arbejdsgiver har indberettet dine løntimer og indkomst senest den 10. i den efterfølgende måned, skal vi efterfølgende hente oplysningerne i indkomstregisteret fra den 11. i måneden. Her skal vi sammenligne dine forventede oplysninger med de løntimer og indkomst, som din arbejdsgiver har indberettet. Hvis der er forskel mellem dine oplysninger og din arbejdsgivers oplysninger, så skriver vi til dig. I brevet fortæller vi, hvad forskellen er, og at vi retter i dine dagpenge. Du har en uge til at gøre indsigelser, hvis du ikke er enig.

Hvis du ikke gør indsigelse, retter vi automatisk dine dagpenge i den måned, hvor forskellen ligger. I den forbindelse vil der enten opstå en gæld, som vil blive modregnet i din kommende dagpengeudbetaling eller en efterbetaling, som vil blive udbetalt til dig hurtigst muligt. Hvis du eksempelvis får fuldtidsarbejde og vi ikke har mulighed for at modregne beløbet i dine dagpenge, så skriver vi til dig om fristen for tilbagebetaling.

Fejlindberetninger i indkomstregisteret

Vi kan risikere, at din arbejdsgiver har indberettet forkert. I den forbindelse kan der opstå en forskel, som vi er nødt til at få dig til at forklare os om. Derfor er det en god idé at gennemgå de oplysninger, du har givet os, og de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet. Vi skal nemlig regulere dine dagpenge efter de oplysninger, der er indberettet til indkomstregisteret. Så det er vigtigt, at du sørger for at gemme informationerne om de indberettede oplysninger.

Sådan indhenter vi oplysninger i indkomstregisteret

Når du melder dig ledig, laver vi et opslag i indkomstregistret for at se, om du opfylder betingelserne for ret til dagpenge og for at kunne beregne din dagpengesats

Lovgivningen stiller strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved håndtering af disse oplysninger og Min A-kasse er naturligvis underlagt tavshedspligt og revision af vores brug af Indkomstregistret.

Ved brug af oplysningerne til konkret sagsbehandling i Min A-kasse skal vi ikke underrette den enkelte eller indhente tilladelse til opslaget. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger Min A-kasse har indhentet, og i hvilken sammenhæng det er sket, oplyser vi gerne om det.