A-kassa och dagpenning i Danmark – bliv medlem och få dagpenning

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

A-kassa och dagpenning i Danmark

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark? I så fall gäller speciella regler för a-kassa och dagpenning. Här kan du läsa om hur du kan försäkra dig mot arbetslöshet när du arbetar i Danmark.

Bor i Sverige – arbetar i Danmark

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i alla EU-länder. Bor du ex. i Sverige kan du utan vidare arbeta i Danmark. Du måste emellertid vara uppmärksam på reglerna för arbetslöshetsförsäkring.

Huvudregeln är att du måste vara medlem i en dansk a-kassa om du arbetar i Danmark för att få rätt till dagpenning i ditt hemland. I gengäld är det bosättningslandet som ska betala ut arbetslöshetsersättningen (dagpenningen) om du förlorar ditt arbete permanent. Bor du i Sverige är det alltså det svenska arbetslöshetsförsäkringssystemet som ska hjälpa dig om du blir arbetslös.

Det finns dock en del undantag: Du har möjlighet att få dagpenning från Danmark om du bara är tillfälligt arbetslös eller om du är deltidsarbetslös och arbetar i Danmark. Kontakta Min A-kasse om du undrar över reglerna.

När ska jag gå med i en dansk a-kassa?

Om du redan är medlem i en svensk a-kassa är det viktigt att du inte säger upp ditt medlemskap i den svenska a-kassan innan du byter till en dansk a-kassa. Det bästa är att du går med i en dansk a-kassa redan första dagen som du arbetar i Danmark. Därmed riskerar du inte att få ett avbrott i den period som du har varit medlem i en a-kassa med de nackdelar som detta kan innebära.

Om du blir arbetslös

Om du förlorar ditt arbete i Danmark ska du anmäla dig arbetslös på den svenska arbetsförmedlingen den första dagen som du är utan arbete. För alla som är bosatta i Sverige gäller de svenska reglerna och villkoren. Din anciennitet (tillgodoräkningsbar tid) blir sedan överförd från den danska a-kassan. VIKTIGT: Du tjänar inte in någon anciennitet om du är medlem i en svensk a-kassa medan du arbetar i Danmark.

Vem är Min A-kasse?

Min A-kasse är en a-kassa med över 83.000 medlemmar. Vi är en av de billigaste a-kassorna i Danmark (506 DKK/mån).
Min A-kasse har redan medlemmar som arbetar i Danmark men är bosatta i Sverige. Min A-kasse försäkrar alla typer av löntagare. Du kan bli medlem i Min A-kasse här.

Utlandsbetalningar

Betalningsmottagaren
Min A-kasse, Ramsingsvej 28 a, 1.sal, 2500 Valby.

Betalningsmottagarens kontonummer (IBAN): 
DK15 04004012039358

SWIFT: 
LOSADKKK
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, Danmark

Kom ihåg:
Oplys dit cpr. nr. eller medlems nr. ved indbetalingen af kontingentet / please, inclose your social security number or members number.

Kontakta oss i Min A-kassa

Om du har några frågor är du mycket välkommen att kontakta oss på telefon +45 70 12 37 82 eller genom att skicka e-post till minakasse@minakasse.dk

Billig pris i Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?