Dagpenge til dig under 25 år

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Når du er ledig og under 25 år

Udover de generelle regler for ledige, gælder der særlige muligheder og regler, hvis du er under 25 år. 

Hvad er dagpengesatsen, når du er under 25?

Der er særskilte regler for dagpengesatsen til dig, der er under 25 år. Den afhænger bl.a. af om du har gennemført en uddannelse, om du har arbejdet i en bestemt mængde time inden for de sidste tre år, hvor længe, du har været ledig, og om du er under aktivering.

Hvis du er ufaglært eller har haft under 3.848 løntimer inden for tre år

  • De første 962 timer (6 mdr) kan du få din fulde, individuelle dagpengesats.
  • Efter 962 timer og resten af dagpengeperioden kan du få 50 pct. af højeste dagpengesats, uanset om du er i aktivering eller andet.

Hvis du ikke har uddannelse, men har 3.848 løntimer inden for tre år

  • De første 962 timer og resten af dagpengeperioden, kan du få din fulde, individuelle dagpengesats.
  • Efter 962 timer, kan du under aktivering i fire uger eller mere end fire uger, få 50 pct. af højeste dagpengesats.

Hvis du har gennemført en uddannelse

  • De første 962 timer og resten af dagpengeperioden, kan du få din fulde, individuelle dagpengesats.
  • Efter 962 timer og hvis du er i aktivering i fire uger eller mere, kan du få dimittendsats.

Dimittendsatsen afhænger af, om du har forsørgerpligt. Har du forsørgerpligt, får du 82 pct. af højeste dagpengesats. Har du ikke forsørgerpligt, får du 49,17 pct. af højeste dagpengesats.

Læs mere om dagpengesatser.

Hvis du ikke har taget en ungdomsuddannelse

Du skal til samtaler i jobcenteret

Hvis du er under 25 år, ikke har børn, du har pligt til at forsørge og ikke har taget en uddannelse, skal du som udgangspunkt kun til samtaler med jobcentret. Inden for de første to uger af din ledighed får du et brev fra a-kassen om, at du skal til samtaler med jobcentret.

Du får besked om samtalerne. Du kan se dine aftaler på Min Sidejobnet.dk. Samtalerne tager udgangspunkt i din situation. 

Ungdomsuddannelse via jobcentret

Jobcentret skal tilbyde dig en læse-, skrive- og regnetest senest efter én måneds ledighed. Eventuel undervisning aftaler de med dig.

Tilbud til dig, der ikke har en uddannelse

Tilbud om uddannelse via jobcentret

Når du er under 25 år og ikke har taget en uddannelse, skal Jobcentret som et led i at styrke dine muligheder for at få job, vurdere, om du har mulighed for at gennemføre en uddannelse. I vurderingen tager bl.a. hensyn til om du har forsørgerpligt. Bliver det vurderet, at du kan gennemføre en uddannelse, får du tilbud om at følge én.

Højskoleophold

Kan du komme på højskole og stadig stå til rådighed?

Du kan, inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, deltage i højskole- og daghøjskole­forløb. Under forløbet har du ret til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige regler.

Vær opmærksom på, at hvis du fylder 25 år under højskoleopholdet, mister du fra det tidspunkt retten til ydelser, uanset om deltagelsen har varet et halvt år.