Efterlønsalder og regler

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne få efterløn

Selvom du har betalt til efterlønsordningen, er der en række regler for efterløn der skal være opfyldt, før du har ret til efterløn. Ring til os på 70 12 37 82, hvis du er i tvivl om noget i forhold til din efterlønsalder eller regler for udbetaling af efterløn.

Efterlønsreformen fra 2011 bevirker, at efterlønsalderen gradvist sættes op. Det betyder, at efterlønsalderen varierer efter fødselsdato og -år. 

Betingelser for at kunne gå på efterløn

Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du opfylder følgende betingelser.

Betingelserne for at gå på efterløn er:

 • Du skal være nået din efterlønsalder.
 • Du skal opfylde to anciennitetskrav: 30 års medlemskab af en a-kasse samt et tilsvarende antal års indbetaling af efterlønsbidrag. Der findes dog en overgangsordning (se nedenfor).
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Min A-kasse skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være, hvis du har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
 • Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset udstedes. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Hvis du har et efterlønsbevis, er det dog ikke en betingelse, at du er rask på overgangstidspunktet.
 • Du skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land. Der gælder særlige regler, hvis du har arbejdet eller været forsikret i udlandet.
 • Du skal søge Min A-kasse om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du er på efterløn.
 • Du skal have minimum et halvt års fuldtidsarbejde i Danmark inden for de seneste tre år, hvis du også har haft arbejde i udlandet.

Overgangsordningen og efterlønsalder

En overgangsordning sikrer, at alle, der efter de tidligere regler ville have kunnet opfylde kravet om 30 års medlemskab og efterlønsindbetaling, får mulighed for at gå på efterløn eller få et efterlønsbevis efter de nye regler.

Her kan du se, hvilke regler der gælder i forhold til din efterlønsalder baseret på dit fødselsår:

 • Hvis du er født før den 1. juli 1956 kan du ikke længere gå på efterløn.
 • Hvis du er født mellem den 1. juli 1959 og 30. juni 1964 kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du har været medlem af en a-kasse samt indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999 og mindst til efterlønsalderen. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst være 20 år inden for de seneste 25 år.
 • Hvis du er født før den 1. juli 1964, kan du opfylde kravet om medlemskab og bidragsbetaling, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999. Perioden skal mindst være 20 år inden for den sidste 25 år.
 • Hvis du er født mellem 1. juli 1964 og 31. december 1975 kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du har været medlem af en a-kasse samt indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008 og mindst til du fylder 62 år. Perioden med medlemskab og efterlønsbidrag skal mindst være 25 år inden for de seneste 30 år.
 • Hvis du er født mellem 1. januar 1976 og den 31.december 1977, kan du opfylde kravet om medlemskab og betaling af efterlønsbidrag i 30 år, hvis du senest fra den dag, du fylder 32 år, begynder at betale efterlønsbidrag til din a-kasse.
 • Hvis du er født den 1. januar 1978 eller senere, skal du være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag senest fra den dag du fylder 30 år. Du skal dog ikke betale efterlønsbidrag i mere end 30 år.

Efterlønsalder og folkepensionsalder

Her i skemaet kan du se både din efterløns- og din folkepensionsalder. Er du født før den 1. januar 1956, kan du ikke længere gå på efterløn.

Efterlønsalder og folkepensionsalder

Fortrydelsesordningen

Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, har du mulighed for at fortryde. Fortrydelsesordningen kan kun benyttes af personer født d. 01.7.1963 eller senere.

Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen:

 • Hvis du er født i perioden den 01.07.1963 – 01.01.73 skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997.
 • Hvis du er født den 01.01.73 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra dit 24. år.
 • Du kan ikke opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler.
 • Du skal kunne betale til efterlønsordningen i mindst 15 år, før du når efterlønsalderen. Du skal fortsat være uafbrudt medlem af en a-kasse, indtil du når efterlønsalderen.

Ved tilmelding til fortrydelsesordningen betyder det, at din efterløn vil blive nedsat. Efterlønnen nedsættes med 2 % af højeste dagpenge for hvert års manglende bidragsbetaling, og præmien nedsættes med 4 %.

Du kan tilmelde dig fortrydelsesordningen ved at kontakte Min A-kasse.