Dagpengekortet – Sådan udfylder du det

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Du finder dagpengekortet på Selvbetjeningen

Min A-kasse udbetaler dagpenge en gang om måneden. Vi beregner dine dagpenge ud fra de oplysninger, du skriver på dit dagpengekort. Dagpengekortet er en elektronisk blanket på Selvbetjeningen, der gælder for en måned ad gangen. På dagpengekortet skal du bl.a. oplyse, hvor meget arbejde du har haft, om du har holdt ferie, om du har været syg m.m. Du skal også lave et skøn for eventuelle arbejdstimer i dagene efter, du har udfyldt kortet og resten af måneden. 

Dine dagpenge bliver sat ind på din konto den sidste bankdag i måneden, hvis du indsender dit kort til tiden. 

Det skal du være opmærksom på, når du udfylder et dagpengekort

 • Du har en frist på én måned og ti dage til at indsende dit dagpengekort via Selvbetjeningen.
 • Husk at læse vejledningen og vær omhyggelig med de oplysninger, du udfylder på dagpengekortet. Det kan få indflydelse på dine dagpenge.
 • Som ledig har du pligt til at give os alle informationer, der kan have betydning for din ret til dagpenge. Vi har som din a-kasse pligt til at tjekke oplysningerne.

Se, hvordan du udfylder dagpengekortet

Brug tid på at udfylde dit dagpengekort og undgå tilbagebetaling 

Det er vigtigt at pointere, at vi tager udgangspunkt i de timer, du får løn for og ikke dine arbejdstimer, når vi skal lave din beregning. Vi guider dig igennem, hvad du skal huske, hvis du vil undgå ubalance i dit månedlige regnskab for dagpenge fra os.

For dig, der får løn for et fast antal timer om måneden

 • Hvis du er ansat til et fast antal timer om måneden (månedsnorm) og derfor får en fast løn hver måned, skal du oplyse det antal timer, du får løn for på dagpengekortet.
 • Får du udbetalt merarbejde, skal du også oplyse det på dagpengekortet.
 • Er din lønperiode en forskudt måned, skal du holde øje med, at du oplyser din månedsnorm for hver lønperiode.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere om ulønnet arbejde.

For dig, der er månedslønnet med forskellige timer hver måned

 • Hvis du ikke får en fast månedsløn, men aflønnes for det antal timer du har arbejdet, skal du oplyse de løntimer, du har haft i måneden.
 • Følger din lønperiode kalendermåneden, er det de løntimer, der står på din lønseddel.
 • Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, skal du selv holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, du har haft i måneden. Derfor er det en god idé, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere om ulønnet arbejde.

For dig, der får løn hver uge eller hver 14. dag

 • Du skal oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Uger, og dermed også 14-dagesperioder, passer stort set aldrig med en kalendermåned. Du skal selv holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, som du har haft i måneden. Derfor er det en god ide, at du i en kalender skriver de arbejdstimer du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere om ulønnet arbejde.

For dig, der ikke får løn for antallet af timer

 • Får du ikke løn baseret på de timer, du arbejder, men får du i stedet udbetalt et beløb, omregner vi din indtægt til timer med omregningssatsen (277,76 kr. pr time i 2024).
 • Indtægt dækker både over timer, provision og skattepligtige diæter.
 • Du skal oplyse faktiske arbejdstimer og din indtægt dag for dag.
 • Kender du ikke din indtægt, når du skal udfylde dagpengekortet, skal du kun udfylde kortet med de faktiske arbejdstimer. Når du kender din indtægt, skal du give os besked via Selvbetjeningen. Så kan vi rette din udbetaling.

Din udbetaling er a conto

Da du har mulighed for at indsende dit dagpengekort, før måneden er gået, udbetaler vi dine dagpenge a conto, den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at udbetalingen sker med forbehold for, at den efterfølgende kan rettes. Vi sammenligner hver måned dine oplysninger om løntimer på dagpengekortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver er forpligtet til at indberette til SKAT. Læs mere om samkøring.

Har du spørgsmål om dit dagpengekort?
Vi hjælper dig

Ring til os på 70 12 37 82 eller skriv til os via Selvbetjeningen