Dagpengekortet – Sådan udfylder du det

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Du finder dagpengekortet på Selvbetjeningen

Min A-kasse udbetaler, ligesom alle andre a-kasser i Danmark, dagpenge en gang om måneden. Vi beregner dagpengene ud fra de oplysninger, du skriver på dit dagpengekort. Dagpengekortet er en elektronisk blanket på Selvbetjeningen, der gælder for en måned ad gangen. Her skal du blandt andet oplyse, hvor meget arbejde du har haft, om du har holdt ferie, om du har været syg m.m. Du skal også lave et skøn på eventuelle arbejdstimer i dagene fra, du udfylder kortet og resten af måneden. Dine dagpenge bliver sat ind på din konto den sidste bankdag i måneden, hvis du har indsendt dit kort til tiden. 

Dette skal du huske

 • Du har en frist på en måned og ti dage til at indsende dit dagpengekort på Selvbetjeningen.
 • Husk at læse vejledningen og vær meget omhyggelig med dine oplysninger. Det kan få indflydelse på dine dagpenge.
 • Som ledig har du pligt til at give os alle informationer, der kan have betydning for din ret til dagpenge. Vi har som din a-kasse pligt til at tjekke oplysningerne.

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt:

Brug tid på dit dagpengekort og undgå tilbagebetaling 

Det er vigtigt at pointere, at vi tager udgangspunkt i de timer, du får løn for (ikke dine arbejdstimer), når vi skal modregne/efterbetale. Læs med her, hvis du vil undgå ubalance i dit månedlige regnskab for dagpenge fra os:

For dig, der får løn for et fast antal timer om måneden

 • Hvis du er ansat til et fast antal timer om måneden (månedsnorm) og derfor får en fast løn hver måned, skal du oplyse det antal timer, du får løn for på dagpengekortet.
 • Får du udbetalt merarbejde, skal du også oplyse det på dagpengekortet.
 • Er din lønperiode en forskudt måned, skal du holde øje med, at du oplyser din månedsnorm for hver lønperiode.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere her. 

For dig, der er månedslønnet med forskellige timer hver måned

 • Hvis du ikke får en fast månedsløn, men aflønnes for det antal timer du har arbejdet, skal du oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Følger din lønperiode kalendermåneden, er det de løntimer, der står på din lønseddel.
 • Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, er du nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, du har haft i måneden. Det vil derfor være en god idé, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere her.

For dig, der får løn hver uge eller hver 14. dag

 • Du skal oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Uger, og dermed også 14-dagesperioder passer stort set aldrig med en kalendermåned.
 • Du er derfor nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det vil derfor være en god ide, at du i en kalender skriver de arbejdstimer du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. Læs mere her.

For dig, der ikke får løn for et antal timer

 • Får du ikke løn for de timer, du arbejder, men får du blot udbetalt et beløb, betyder det, at vi omregner din indtægt til timer med omregningssatsen (277,76 kr. pr time i 2024).
 • Indtægt dækker både over timer, provision og skattepligtige diæter.
 • Du skal oplyse faktiske arbejdstimer og din indtægt dag for dag.
 • Kender du ikke din indtægt, når du skal udfylde dagpengekortet, skal du kun udfylde kortet med de faktiske arbejdstimer. Når du så kender din indtægt, skal du give os besked, så vi kan rette din udbetaling.

Din udbetaling er a conto

Da du har mulighed for at indsende dit dagpengekort, før måneden er gået, udbetaler vi dine dagpenge a conto den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at udbetalingen sker med forbehold for, at den efterfølgende kan rettes. Vi sammenligner således hver måned dine oplysninger om løntimer på dagpengekortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver er forpligtet til at indberette, til SKAT.

 

 

 

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?