Efterløn i udlandet

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Du har typisk mulighed for at modtage efterløn i udlandet

Som udgangspunkt skal du være bosat i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) for at kunne få efterløn. Men du kan få udbetalt efterløn i udlandet, hvis du bosætter dig i et andet EØS-land. Dette gælder også i begrænset omfang, hvis du bosætter dig uden for EØS-området.

Skatteforhold ved efterløn i udlandet

Hvis du bosætter dig i et andet EØS-land, skal vi tilbageholde SKAT på samme måde, som hvis du fortsat boede i Danmark. Dog skal vi ikke tilbageholde SKAT, hvis de danske skattemyndigheder bekræfter, at du ikke er skattepligtig i Danmark.

Lande udenfor EØS-området

Der kan også udbetales efterløn under midlertidigt ophold i lande udenfor EØS-området (fx USA, Australien) i op til sammenlagt 91 dage indenfor hvert kalenderår.

Hvis opholdet overstiger sammenlagt 91 dage, eller du tager fast ophold i et land udenfor EØS-området, skal vi stoppe udbetalingen af efterløn i udlandet, indtil du igen bosætter dig i Danmark eller i et andet EØS-land.

Oplysningspligt hvis du opholder dig uden for EØS-området

Hvis du flytter til eller tager midlertidig ophold i et land udenfor EØS-området, har du pligt til at give Min A-kasse oplysning om opholdets starttidspunkt og afslutningstidspunkt.

Læs mere om EØS-landene og arbejdsløshedsforsikring på borger.dk.

Læs også om a-kasse i udlandet.

Har du spørgsmål til efterløn i udlandet?
Vi sidder klar til at rådgive dig om reglerne

Ring til os på 70 12 37 82 eller skriv til os via Selvbetjeningen