Feriedagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Regler og satser

Venter der en tiltrængt ferie forude? Glæder du dig til at slappe af, smække fødderne op og glemme alt om jobsøgning og arbejde? Vi forstår dig godt. Job og ansøgninger er vigtigt, men det er også vigtig at holde ferie.

Her finder du information om, hvad du skal gøre, når du er på dagpenge og ønsker at holde ferie. Du kan også finde ud af, hvad du skal gøre, hvis du er i arbejde og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse for hele ferien, men måske har ret til feriedagpenge.

Sådan optjener du ret feriedagpenge

Du optjener løbende ret til feriedagpenge, så længe du modtager dagpenge fra Min A-kasse eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

For hver måned, hvor du som fuldtidsforsikret får udbetalt dagpenge for 160,33 timer, optjener du 2,08 feriedage. Er du deltidsforsikret, optjener du feriedage, når du får udbetalt dagpenge for 130 timer. Får du udbetalt færre timer, optjener du tilsvarende færre feriedage.

Feriedagpenge dækker en mistet arbejdsindtægt eller dagpenge på dage, hvor du holder ferie. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er ledig eller i arbejde som lønmodtager. I Selvbetjening kan du løbende følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent og afholdt. 

Betingelser du skal opfylde

For at du kan få udbetalt feriedagpenge skal du være medlem af en a-kasse og opfylde en række betingelser:

 • Du skal være berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed, hvilket også betyder, at du skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du var ledig.
 • Du skal holde ferie.
 • Du skal være lønmodtager eller ledig umiddelbart før ferien.
 • Du skal have afholdt al din optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven.

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse? Så kan du også få udbetalt feriedagpenge under ferien, så længe du opfylder de øvrige betingelser.

Hvis du er lønmodtager

For at have ret til feriedagpenge som lønmodtager skal du blandt andet

 • Holde ferie.
 • Have ret til dagpenge på ferietidspunktet.
 • Have optjent ret til feriedagpenge.
 • Være medlem af en dansk a-kasse, både under optjening af feriedagpengene og på udbetalingstidspunktet.
 • Som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver.
 • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Udbetaling og sats

Feriedagpenge udbetales normalt med den samme sats som dine dagpenge.

Har du ikke været ledig, vil du få en beregnet sats. Beregningen sker på samme måde, som hvis du skulle modtage dagpenge, dog uden tillægssats. Læs mere og dagpengesatser.

Søg om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Du kan sende din ansøgning via Selvbetjening.

Hvis du er ledig skal du sende din ansøgning senest på feriens første dag.  

Hvis du er i arbejde skal du sende din ansøgning senest den 31. januar efter ferieafholdelsesåret slutter 31. december. 

Situationer, hvor du ikke kan få feriedagpenge

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du ved feriens påbegyndelse:

 • Ikke har en dagpengeret.
 • Opholder dig i udlandet, uanset om du bevarer din bopæl i Danmark, medmindre du bor i et EØS-land og arbejder i Danmark.
 • Driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.
 • Er tilmeldt en uddannelse – medmindre uddannelsesstedet er lukket og der ikke er tale om en SU-berettiget uddannelse.
 • Er sygemeldt.
 • Er på barselsorlov.
 • Er frihedsberøvet.
 • Er på efterløn.
 • Er i seniorjob.
Husk at give besked senest 14 dage før din ferie starter

Er du ledig må du ikke glemme at melde din ferie til enten a-kassen eller jobcenteret.

Holder du ferie inden for de første tre måneder af din ledighed skal du melde din ferie til a-kassen.

Holder du ferie efter de første tre måneder af din ledighed skal du melde din ferie til jobcenteret.

Hvis du har meldt din ferie i tide, behøver du ikke deltage i samtaler eller aktiviteter i jobcentret eller a-kassen i ferieperioden, medmindre du allerede har fået en indkaldelse. Hvis du glemmer at melde din ferie og afslår et jobtilbud på grund af ferien, får du en karantæne. Denne karantæne kan ikke afvikles mens man holder ferie.

Husk altid at angive din ferie på dagpengekortet.

Hvis du bliver syg inden ferie

Hvis du allerede har fået udbetalt feriedagpenge for ferien, skal du give besked til Min A-kasse, så vi kan afgøre om pengene skal betales tilbage.

Hvis du er ledig, skal du også give besked til jobcentret. Når du bliver rask og vil holde ferie på et andet tidspunkt, skal du informere jobcentret senest 14 dage før den nye ferie starter. Hvis du ikke deltager i samtaler med jobcentret, er det a-kassen, du skal give besked om ferien. Du kan søge om feriedagpenge igen, når du vil holde ny ferie.

Hvis du er under uddannelse

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse som led i en jobplan, og ferien fremgår i Min plan.

Du kan få dagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, eller få feriedagpenge, hvis du ønsker at holde ferie.

Tjek til post på sidste feriedag

Hvis du er ledig og har meldt ferie, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at gennemse din post i så god tid før feriens afslutning, at du kan tage arbejde eller påbegynde en aktivitet den første hverdag efter ferien.

Arbejdsplads med kollektiv ferielukning

Er din arbejdsplads lukket på grund af kollektiv ferie, kan du i nogle tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge under kollektiv ferielukning skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukket.
 • Du skal have afholdt al din optjente ferie fra din arbejdsgiver og eventuelle dage med feriedagpenge fra a-kassen.
 • Din arbejdsgiver skal have varslet ferielukningen rettidigt. Det betyder tre måneder før hovedferien og én måned før øvrige ferier, medmindre andet er aftalt i din kontrakt eller overenskomst.
 • Du skal tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det kun er for et par dage.
 • Du skal opfylde de generelle betingelser for at kunne få dagpenge.

Hvis du opfylder disse betingelser, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn. Vær opmærksom på, at en virksomhed kun kan holde kollektivt ferielukket i op til 5 uger ifølge ferieloven. Er ferielukningen længere, er det ikke en kollektiv ferielukning.

Egenoptjent ferie

Når du er i arbejde, optjener du 2,08 feriedage hver måned, uanset hvor mange timer du arbejder. Ved ansættelse i mindre end en måned optjener du 0,07 feriedage for hver dag, du er ansat.

Feriepenge, som du har optjent i et arbejdsforhold, skal som hovedregel afholdes, inden du kan få feriedagpenge.

Hvis du ikke får løn under ferien, men feriepengene bliver overført til FerieKonto eller en anden ordning, kan du søge om din egenoptjente ferie hos Feriepengeinfo på Borger.dk.

Er du ledig, vil egenoptjent ferie blive modregnet i dine dagpenge, så du bliver fratrukket 7,4 timer i dagpenge pr. dag, du holder ferie. Deltidsforsikrede bliver modregnet 6 timer pr. feriedag.

Din ferieoptjening ændrer sig løbende, derfor kan vi ikke opgøre på forhånd, hvor mange dage du kan få udbetalt med feriedagpenge. Vi kan først lave en endelig opgørelse, den dag vi behandler din ansøgning om feriedagpenge. Hvis du har søgt om feriedagpenge forud for ferien, må vi tidligst behandle din ansøgning 10 dage før ferien starter. Det er de optjente dage på behandlingstidspunktet, der bestemmer, hvor mange dage du har ret til. Når vi har behandlet din ansøgning, vil du få et brev fra os med oplysninger om, hvor mange dage du eventuelt kan få udbetalt feriedagpenge for.

Ferieår og ferieafholdelse

Du optjener din ret til feriedagpenge i perioden 1. september til 31. august året efter – kaldet ferieåret. Ferieåret løber i 12 måneder.

Den optjente ferie kan afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter – kaldet ferieafholdelsesåret. Ferieafholdelsesåret løber i 16 måneder.

Hvis du ikke har optjent feriedagpenge

Da der er tale om løbende optjening af ferie, kan du stå i en situation, hvor du vil holde ferie uden at have optjent ferie hos en arbejdsgiver eller feriedagpenge fra en a-kasse.

Selvom du ikke har optjent ferien, kan du godt holde den. Ferien vil i første omgang blive afholdt for egen regning. Optjener du senere fx feriedagpenge, vil du kunne få dem udbetalt for ferie, du allerede har afholdt. Det er dog en betingelse, at du i øvrigt ville have haft ret til dagpenge på ferietidspunktet.