Langtidssygemelding og dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Mister jeg retten til dagpenge ved en langtidssygemelding?

A-kassen kan kun udbetale dagpenge under sygdom i de første 2 uger af din sygdom. Hvis du fortsat er syg herefter, skal du have sygedagpenge fra Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om sygedagpenge på borger.dk.

De første 6 ugers sygdom med sygedagpenge forbruger du af din ret til dagpenge. Perioder med sygedagpenge herudover kan forlænge dagpengeretten.

Hvis du fortsat har ret til dagpenge, når du bliver rask efter en langtidssygemelding, skal a-kassen vurdere, om du er rask og til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret skal kunne overtage arbejde på 37 timer om ugen med dags varsel, eller på 30 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du forbruger resten af din dagpengeret under din sygdom, eller du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, anbefaler vi, at du kontakter din bopælskommune. De kan vejlede dig om mulighederne for kontanthjælp, fleksjob eller førtidspension. Det kan du læse mere om på borger.dk.