Frivilligt arbejde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Må du arbejde frivilligt, når du modtager dagpenge eller efterløn?

Hvis du arbejder, imens du får udbetalt dagpenge eller efterløn, skal vi som udgangspunkt trække det fra i dine udbetalinger, uanset om du får løn eller ej. Men der er visse typer frivilligt arbejde, du må udføre uden, at det bliver modregnet i dine dagpenge.

Det er først og fremmest en forudsætning, at:

 • dit frivillige arbejde foregår i Danmark.
 • dit frivillige arbejde ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.
 • dit frivillige arbejde ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser.
 • dit frivillige arbejde udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud.

På arbejdsløshedsområdet skelner vi mellem flere typer frivilligt arbejde, hvor nogle skal modregnes i dagpengene eller i efterlønnen. Herunder kan du læse mere om de forskellige typer aktiviteter og fradrag.

Frivillige aktiviteter, der ikke medfører fradrag i dine dagpenge eller efterløn

Aktiviteter i frivillige foreninger/organisationer medfører ikke fradrag i dagpengene, hvis de ikke udbydes som almindeligt arbejde, eller hvis de ikke kræver en særlig uddannelse. Aktiviteterne der ikke medfører fradrag er typisk hobbyprægede aktiviteter, som man deltager i af interesse. Det kan f.eks være:

 • Almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder mv: F.eks. at lave kaffe, hjælpe med madlavning, snakke med gæster osv.
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde: Det kan være kirkelige-, kulturelle-, beboerforeninger, spejderklubben, frimærkeforeninger, bridgeklubber og hobbyforeninger.
 • Idrætsaktiviteter: herunder som træner i foreninger, der sædvanligvis ikke ansætter lønnede trænere.
 • Besøgsven: herunder indkøbshjælp, nabohjælp 
 • Indsamler for nødhjælpsorganisationer eller ekspedient i genbrugsbutikker: F.eks. Dansk Røde Kors eller aktiviteter i humanitære organisationer.

Frivilligt arbejde for frivillige organisationer

Hvis du er på dagpenge, kan du udføre frivilligt ulønnet arbejde for frivillige organisationer i op til 44 timer om måneden uden at det medfører fradrag i dine dagpenge.
Hvis du er på efterløn, kan du udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden uden at det medfører fradrag i din efterløn. 

Dette gælder for arbejde, der også udbydes som lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse. Det kan f.eks. være:

 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse om f.eks. sociale forhold og rettigheder samt økonomiske spørgsmål.
 • Præst eller psykolog på krisecenter, i social/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for f.eks. udsatte grupper.
 • Jurist i retshjælp.

Frivilligt arbejde med primær drift og/eller vedligeholdelse

Frivilligt arbejde, der vedrører organisationens/foreningens primære drift og vedligeholdelse, medfører som hovedregel fradrag i dine dagpenge fra første time. Det gælder:

 • Primær drift: F.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, men også arbejde eller opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Herunder udbringning af mad til ældre.
 • Vedligeholdelse: Funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden. F.eks. tilførsel af vand, varme eller el-arbejde, hvor det er en forudsætning, at den enkelte har en autorisation. Vedligeholdelse kan også være varetagelse af daglig rengøring, malerarbejde eller lignende.

Primære driftsopgaver, der er undtaget fra fradrag

Du kan få dagpenge uden fradrag samtidig med, at du udfører primære driftsopgaver, hvis:

 • det ulønnede arbejde altid har været udført af ulønnet arbejdskraft.
 • det ulønnede arbejde i lignende organisationer udføres af ulønnet arbejdskraft.

Driftsopgaver kan være mindre administrative opgaver som f.eks:

 • arkivarbejde, omstilling eller receptionistopgaver.
 • mindre koordineringsopgaver, f.eks. i forbindelse med indsamlinger, formidling af frivilligt arbejde, sammensætning af vagtplaner.
 • arbejde som bogholder eller revisor i mindre foreninger, klubber m.v.

Vedligeholdelsesopgaver, der er undtaget fra fradrag

Du kan få dagpenge uden fradrag samtidig med, at du udfører vedligeholdelsesopgaver, hvis:

 • det ulønnede arbejde kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig.
 • det ulønnede arbejde udføres lejlighedsvist.
 • det ulønnede arbejde altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 • det ulønnede arbejde i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.
 • det ulønnede arbejde kan udføres uden, at der kræves autorisation.

Eksempler på vedligeholdelsesopgaver, der ikke medfører fradrag er:

 • lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset. Det kan også være maling af klubhuset eller af spejderhytten,
 • optegning af boldbaner,
 • vinterklargøring af søspejdernes både og lignende.