Sådan står du til rådighed for arbejdsmarkedet

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

For at få udbetalt dagpenge skal du ‘stå til rådighed for arbejdsmarkedet’

At ‘stå til rådighed for arbejdsmarkedet’ vil sige, at du skal kunne arbejde. Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne. Rådighedsforpligtelser indebærer, at du:

 • bor og opholder dig i Danmark
 • er tilmeldt Jobcentret og har et aktivt CV på Jobnet.dk
 • møder op til de samtaler, du indkaldes til af Min A-kasse og Jobcentret
 • står til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne overtage rimeligt arbejde med 1 dags varsel. (rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som du kan varetage)
 • er aktivt arbejdssøgende og hver uge registrerer jobsøgningen i Joblog. Herunder at du uploader eksempler på ansøgninger til job, du har søgt. Som en del af dette skal du forsøge at forbedre dine arbejdsmuligheder. Det kan du f.eks. gøre ved at deltage i undervisning, omskoling, praktik eller andre relevante tilbud
 • søger konkrete jobs, som du er henvist til af Min A-kasse, Jobcentret eller en anden aktør
 • ikke kun søger sæsonarbejde, job hos én bestemt arbejdsgiver eller kun søger job i udlandet
 • hvis du har en uddannelse eller erhvervserfaring inden for et bestemt fagligt område, skal søge arbejde inden for dette område. Jobcentret har mulighed for at tilbyde praktik og efteruddannelse, så du kan få genopfrisket dine kvalifikationer.
Hvorfor skal jeg udfylde joblog?

Hvorfor skal jeg udfylde joblog?

For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal din jobsøgning registreres i jobloggen hver uge. Her skal du også uploade eksempler på ansøgninger, du har sendt til arbejdsgivere hver måned.

Du finder jobloggen i selvbetjeningen under fanen ’Jobsøgning’, ’Opdater din joblog’. Du registrerer din jobsøgning og vælger ’Tilføj’, for at uploade konkrete ansøgninger, du har sendt til arbejdsgivere. Du kan også tilgå jobloggen og registrere dine oplysninger via jobnet.dk

Vi har som opgave at vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor reagerer vi, hvis du ikke løbende registrerer din jobsøgning i jobloggen, eller ikke uploader eksempler på dine ansøgninger.

Du kan risikere at miste retten til dagpenge, hvis du ikke hele tiden holder din joblog ajour. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan foretage en positiv rådighedsvurdering.

Oplever du problemer med jobloggen

A-kassen og jobcentret er efter reglerne forpligtet til at kontrollere, om ledige dagpengemodtagere opfylder kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og derfor om de er aktivt jobsøgende.

Derfor er det meget vigtigt, at du hver uge søger job som aftalt i ’Krav til jobsøgning’. Og at du registrerer din jobsøgning i Jobloggen. Oplever du tekniske problemer eller har vanskeligt ved at udfylde Jobloggen så kontakt os.

Krav til jobsøgning – du skal opfylde disse krav

Hvilke krav til jobsøgning skal jeg opfylde?

Et af kravene kaldes ‘Krav til jobsøgning’ og den hænger på en måde sammen med jobloggen. ’Krav til jobsøgning’ er en aftale, der beskriver hvilke krav, der er aftale om din jobsøgning. Herunder hvilken geografisk udstrækning, der er aftalt samt, hvordan og indenfor hvilke faglige områder, du skal søge ledige stillinger.

‘Krav til jobsøgning’ indeholder:

 • de fagområder, du primært skal søge arbejde inden for.
 • de geografiske områder, du primært skal søge arbejde indenfor.
 • på hvilken måde, du skal søge arbejde.
 • hvor mange job, du skal søge pr. uge.
 • hvor mange jobansøgninger, du skal uploade i jobloggen.

Du kan ansøge skriftligt, personligt eller telefonisk – det bestemmer du selv – men du skal søge på den måde, der er almindelig inden for de områder, hvor du søger job.

Brug internettet, jobbankerne, avisernes annoncer og Jobcentret i din jobsøgning. Det vigtigste er ikke, hvordan du søger arbejde. Det vigtigste er, at du søger på den måde, som giver dig de bedste chancer for at få job.

Hvis du ikke har mange erfaringer med jobsøgning, skal du måske på et jobsøgningskursus. Det kan også være, at du har brug for et vejledningsforløb. Det vil vi typisk tale med dig om, når du er til samtale i a-kassen.. Du er også altid velkommen til at bestille en vejledningssamtale med en af Min A-kasses medarbejdere.

Du skal søge og være villig til at tage arbejde med op til 3 timers offentlig transporttid dagligt. Hvis du bor i et område med langt til relevante arbejdspladser, kan du være omfattet af en regel om fire timers daglig transporttid. Det samme gælder, hvis du bor i et geografisk afsondret område.

Aftalen ligger i selvbetjeningen under fanen ’Jobsøgning’, ’Krav til jobsøgning’. Det indgår i vores vurdering af din rådighed, om du følger aftalen.

Hvilke job skal jeg søge?

Du skal søge alt arbejde, som du har kvalifikationer til at varetage

Sammen med os skal du lave et overblik over dine geografiske og faglige muligheder og lægge en plan for din fremtidige jobsøgning. Dette kalder vi ‘Krav til jobsøgning’. Det er denne plan, vi tager udgangspunkt i, når du er til rådighedssamtale hos os.

Hvis du er fuldtidsforsikret, har du pligt til at søge arbejde på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Det vil som udgangspunkt være 37 timer ugentligt. Du må gerne søge arbejde på deltid. Men ikke udelukkende. Selvom du får et deltidsjob, skal du fortsat søge fuldtidsarbejde.

Hvis du er deltidsforsikret, har du pligt til at søge arbejde på op til 30 timer ugentligt.

Husk at tjekke din post dagligt

Du skal altid kunne begynde at arbejde eller komme til et møde dagen efter en formidling fra jobcentret.

Derfor skal du kunne modtage din post og dagligt kontrollere, om der skulle være et tilbud til dig. Når du holder ferie og på forhånd har oplyst jobcentret og Min A-kasse herom, så gælder reglen ikke. Men du skal være bevidst om, at du skal kunne starte arbejde første hverdag efter din ferie.

Min A-kasse er en digital a-kasse, og derfor sender vi alle vores breve til dig via vores selvbetjening. Du kan læse mere om vores digitale kommunikation her.

Sæsonarbejde

Jeg har sæsonarbejde – hvad gør jeg så?

Arbejder du inden for et område, der er kendetegnet ved sæsonarbejde og dermed også arbejdsfri og ulønnede perioder? Så gælder der særlige krav om rådighed og jobsøgning.

 • Du må ikke forbeholde din arbejdskraft til en bestemt arbejdsgiver.
 • Hvis du er eller bliver ledig, skal vi ifølge reglerne først vurdere, om dit arbejde går ind under kategorien sæsonarbejde. Dernæst skal vi vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Vi kigger især på, om du i ledighedsperioder har søgt fast helårsarbejde på det øvrige arbejdsmarked. Dvs. andet arbejde, der ikke er sæsonarbejde.
 • Hvis du har modtaget supplerende dagpenge, skal du søge andet fast helårsarbejde for at stå til rådighed. Ellers vil du ikke have mulighed for at modtage dagpenge.
 • For at stå til rådighed og få mulighed for at modtage dagpenge i ledighedsperioden, er det vigtigt, at du ikke forbeholder din arbejdskraft til én bestemt arbejdsgiver eller en bestemt arbejdsplads.

Det er fordi, at du, når du er ledig, skal stå bredt til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal derfor søge jobs, som det er aftalt i ’Krav til jobsøgning’.

Husk at kontakte jobcentret

Hvornår skal jeg afmelde mig på jobcentret?

Du skal afmelde dig på jobcentret, hvis du får arbejde af mindst 14 dages varighed. Du skal også afmelde dig, hvis du bliver syg i mindst 14 dage. Eller, hvis du af andre årsager ikke ønsker at være tilmeldt jobcentret. Dette kan gøres på Min side på jobcentrets hjemmeside www.jobnet.dk.

Du bliver afmeldt, hvis

 • Du formidles ustøttet arbejde
 • Du er sygemeldt i mindst 14 dage
 • Jobcentret ikke kan få din adresse oplyst, f.eks. hvis du flytter kortvarigt og ikke har meddelt det til Folkeregisteret
 • Du ikke har indlagt dit CV senest 2 uger efter tilmeldingen til Jobcentret

Du vil få besked, hvis du bliver  afmeldt.

Ingen pasningsmulighed uden for institutionernes åbningstid

Når vi eller jobcentret udarbejder “Min Plan” eller henviser til et arbejde, skal der tages hensyn til dig. Det gælder f.eks., hvis du ikke har pasningsmulighed til børn eller familiemedlemmer uden for institutionernes åbningstid. Der skal dog kun tages hensyn, hvis du har meddelt os eller jobcentret, at du ikke har pasningsmulighed.

Du skal kontakte os i følgende situationer

Du skal kontakte os, hvis du:

 • er syg (kan meldes via jobnet)
 • holder ferie (kan også meldes via jobnet)
 • skifter adresse, midlertidigt eller varigt
 • deltager i et uddannelsesforløb
 • af andre grunde ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i et givent tidsrum
Guide til udfyldelse af jobloggen
Hvis jeg ikke står til rådighed – om arbejdskrav

Hvad er et arbejdskrav?

Hvis du er ledig og der er truffet en afgørelse om at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du få pålagt et såkaldt arbejdskrav.

Arbejdskravet indebærer, at du skal vise at du kan og vil arbejde og at du rent faktisk har gjort det. Arbejdskravet skal være opfyldt, inden du igen kan få dagpenge. For at opfylde arbejdskravet skal du:

 • Som fuldtidsforsikret have fået indberettet 300 løntimer til Indkomstregistret i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge eller 14-dages-indberetninger
 • Som deltidsforsikret have fået indberettet 150 løntimer til Indkomstregistret i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge eller 14-dages-indberetninger.

Arbejdet skal være på udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår og uden offentligt tilskud til din løn.

Er der både indberettet løn månedsvis og uge eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav du skal er skal opfylde. Løntimekravet gælder for den forsikringsstatus, du har på det tidspunkt, hvor du søger om dagpenge igen.

Det er desuden muligt at opfylde arbejdskravet med en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, der i et indkomstår udgør mindst 263.232 kr. (2024) for fuldtidsforsikrede og mindst 175.488 kr. (2024) for deltidsforsikrede.

Du må ikke have fået dagpenge i det pågældende indkomstår. Det er kun indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor der er truffet om arbejdskrav, du kan bruge.