Syg på dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad gør du, hvis du bliver syg, mens du er på dagpenge?

Bliver du syg på dagpenge, har du mulighed for at få dagpenge i de første 14 dages sygdom.

Det kræver blot, at du er ledig, er tilmeldt som ledig i jobcentret og har ret til dagpenge. Du kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dag, vi har modtaget din sygemelding. 

Hvordan sygemelder du dig?

Du skal sygemelde dig hos både a-kassen og jobcentret fra din første sygedag.

  1. Du sygemelder dig hos Min A-kasse via vores Selvbetjening her på hjemmesiden.
  2. Du sygemelder dig hos jobcentret på jobnet.dk.

Når du er syg på dagpenge, vil du blive fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende under de første 14 dages sygdom.

Du skal melde dig rask på din første raske dag til a-kassen og på jobnet.dk.

Hvis du er syg mere end 14 dage, skal vi underrette kommunen via virk.dk. Du vil herefter få tilsendt et underretningsbrev fra kommunen. Hvis du vil søge sygedagpenge, skal underretningsbrevet udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra underretningsbrevets dato. Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge.

Syg på dagpenge

Du har mulighed for dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis du på første sygefraværsdag:

  • Ikke er i et beskæftigelsesforhold på fast nedsat tid.
  • Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.
  • Ikke er omfattet af turnusordning.
  • Ikke er på arbejde som løsvikar (dag- til dagansat), når du bliver syg.

Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af et af ovenstående punkter, skal du sygemelde dig første sygedag på jobcentret og søge sygedagpenge hos kommunen.

Underretningsbrev fra kommunen og frist for ansøgning om sygedagpenge

Når a-kassen har modtaget din sygemelding, sender vi elektronisk en blanket til din bopælskommune med oplysninger om dit navn, personnummer, forsikringsgrad, dagpengesats og første sygedag.

Du vil herefter få tilsendt et underretningsbrev fra kommunen.

Hvis du vil søge sygedagpenge, skal underretningsbrevet udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra underretningsbrevets dato.

Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge.

OBS! Hvis kommunen af en eller anden årsag ikke får sendt et underretningsbrev til dig, skal du selv anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første sygefraværsdag. Sygedagpengene skal søges på en blanket, der udleveres af kommunen. Du skal således selv holde øje med, at du får et underretningsbrev fra din kommune.

Kommunen kan bede om en lægeerklæring

Kommunen kan bede om en erklæring fra din læge som dokumentation for, at du er syg. Kommunen betaler for lægeerklæringen. Når du er rask igen, skal du give os og jobcentret besked og samtidig indsende den sidste sygedagpengespecifikation til Min A-kasse. Vær opmærksom på, at kommunen ikke udbetaler sygedagpenge på helligdage.

Når du bliver rask

Du bliver automatisk afmeldt jobcentret, når du er sygemeldt. Det er derfor vigtigt, at du husker at raskmelde dig til os eller på jobnet.dk. Når du raskmelder dig på jobnet.dk, bliver du automatisk tilmeldt som jobsøgende igen.