Karens

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad betyder karens?

Hver fjerde måned som ledig mister du én dags dagpenge. Det kaldes en karensdag. Det vil sige, at det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Dette gælder med mindre, du har haft mere end 148 arbejdstimer, som er indberettet til indkomstregistret, indenfor de fire måneder. Det svarer til tyve dages fuldtidsbeskæftigelse.

Hvordan fratrækkes karens?

Hvis du ikke har arbejdet mere end 148 timer indenfor de fire måneders ledighed, fratrækkes et beløb svarerende til én dags dagpenge, i din udbetaling.

Eksempel på karens

Du bliver ledig den 1. august. Her starter ‘karenstælleren’. Du mister derfor én dags dagpenge i din novemberudbetaling.

Er du i løntilskud?

Hvis du er ansat i løntilskud, er du stadig omfattet af karens-reglen. Karenstælleren tæller på samme måde som i eksemplet ovenfor. Du bliver dog først trukket i dagpenge efter, du har afsluttet løntilskudsarbejdet og eventuelt er tilbage i dagpengesystemet.

Læs også om frivilligt arbejde.