1 / 0 | Tilmelding og afmelding
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Velkommen som ledig i Min A-kasse

Sådan forstår du de vigtigste dagpengeregler på 30 minutter

Der er overvældende mange regler at forholde sig til, når man skal melde sig ledig for måske første gang. For at give dig overblik og pejlemærker at gå efter har vi her samlet nogle af reglerne, du både skal kende og følge som ledig.

Vi ønsker, at du hurtigst muligt kommer videre i nyt job. Derfor er det vores vigtigste opgave at hjælpe dig, mens du er ledig.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du får brug for vores hjælp eller kommer i tvivl om noget. God arbejdslyst og held og lykke med jobsøgningen.   

Start
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding

Husk at tilmelde dig som ledig på jobcentret (Jobnet.dk)

Du skal huske at tilmelde dig som ledig allerede på den første dag, hvor du er uden arbejde. Det gør du ved at gå ind på Jobnet.dk og registrere dig med status som ledig dagpengemodtager. Foretrækker du at møde personligt op, har jobcentret også et fysisk kontor i den kommune, hvor du bor. Du kan finde dit lokale jobcenter på denne internetside

Du skal også raskmelde dig på Jobnet.dk den første dag, du er rask og ønsker at få udbetalt dagpenge. Raskmeldingen betyder, at du bliver tilmeldt som ledig igen. Når du melder dig syg på Jobnet.dk bliver du nemlig afmeldt. Husk at melde dig syg 1. sygedag, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Hvis du kommer i fuldtidsarbejde eller af andre grunde ikke længere skal have udbetalt dagpenge, skal du selv huske at afmelde dig på Jobnet.dk.

Du vil blive afmeldt, hvis du f. eks. ikke booker en samtale inden for en given frist. Du kan selvfølgelig tilmelde dig igen, hvis du fortsat ønsker at få udbetalt dagpenge.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

A-kassen

En a-kasse er en privat forening, der er oprettet med det formål at forsikre medlemmerne mod arbejdsløshed. A-kasserne er statsanerkendte og har i kraft af lovgivningen bemyndigelse til at forvalte dagpengereglerne, der bliver vedtaget i Folketinget. A-kasserne udbetaler dagpenge, efterløn og feriedagpenge på statens vegne.

Som medlem i Min A-kasse har du via hjemmesiden adgang til Selvbetjeningen og dit personlige digitale postkontor. Herfra kan du sende oplysninger og dokumenter samt modtage beskeder og breve fra os.

Af sikkerhedshensyn kommunikerer vi med dig digitalt. Det foregår altid via Selvbetjeningen. Du logger ind med MitID. Du har pligt til at tjekke din digitale postkasse dagligt, når du er ledig.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os eller besøge os på et af vores fysiske kontorer. Men vi anbefaler, at du fra begyndelsen lærer at gøre brug af Selvbetjeningen. Det gør sagsbehandlingen bedre, hurtigere og mere sikker for både dig og for os.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Hvis du arbejder på nedsat tid, som lønmodtager eller ved selvstændig virksomhed, kan du få supplerende dagpenge i 30 uger.

De timer, du arbejder, skal fradrages i dagpengene. Du skal oplyse om arbejdet på dine dagpengekort.

Selvom du arbejder på nedsat tid, skal du fortsat være aktivt jobsøgende, udfylde Jobloggen og stå til rådighed.

Du kan opsige dit deltidsarbejde som lønmodtager i forbindelse med, at retten til supplerende dagpenge er opbrugt efter 30 uger, uden at få karantæne, selvom du selv har sagt op.

Driver du selvstændig virksomhed, skal du beslutte, om du vil undvære dagpengene eller ophøre som selvstændig, når der er gået 30 uger.

Der er mulighed for at få retten til supplerende dagpenge forlænget i op til 12 uger.

Du kan også genoptjene en helt ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

Hvis du som lønmodtager er omfattet af et opsigelsesvarsel, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis du frit kan placere din arbejdstid, eller hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest.

Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren erklærer sig indforstået med, at du kan fratræde uden varsel, hvis du får et arbejde på fuld tid.

Der gælder en frist på fem uger til at indhente frigørelsesattesten.

Fristen løber fra, du begynder arbejdet, til frigørelsesattesten skal være a-kassen i hænde.

Modtager vi først frigørelsesattesten efter fristens udløb, mister du retten til supplerende dagpenge, fra du begyndte arbejdet, og indtil frigørelsesattesten blev modtaget.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

For at få dagpenge er det vigtigt, at du hver måned husker at indsende dagpengekortet via Selvbetjeningen.

Udbetalingen af dagpenge sker bagud for hver kalendermåned. På selvbetjeningen kan du tilmelde dig en service, hvor du hver måned automatisk får besked, når det er tid til at udfylde og indsende dagpengekortet. Dagpengekortet skal du huske at indsende senest én måned + 10 dage efter den måned, som dagpengekortet dækker. Ellers risikerer du at miste dagpengene.

Det, du skal huske at oplyse om, fremgår af vejledningen til dagpengekortet. Vi anbefaler, at du altid læser vejledningen inden du sender dagpengekortet til os. Vejledningen finder du i Selvbetjeningen.

Som ledig har du ubetinget pligt til at oplyse os om alt, der kan have betydning for dine rettigheder.

Du skal eksempelvis altid oplyse, hvis du i en måned har haft indtægter, arbejde, har holdt ferie, været syg, eller hvis der har været andre forhold, som kan påvirke din ret til dagpenge.

Tommelfingerreglen er nemlig, at du kun kan få dagpenge for dage / timer, hvor du har været i stand til at påtage dig arbejde, men ikke har haft et.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Om jobcentret og jobnet.dk

Din bopælskommune driver dit lokale jobcenter. Jobcentrene har, lidt firkantet sagt, til opgave at hjælpe ledige i job.  Og at hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere.

Jobcentrene udveksler oplysninger med a-kasserne – det gælder f. eks. også din Joblog.

Jobcentrene har hjemmesiden Jobnet.dk, som er en online platform til jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

På Jobnet.dk finder du en række faciliteter, du har brug for, når du er ledig. Her skal du oprette CV, booke aftaler med jobcentret, holde dig orienteret om aftaler og aktiviteter.

Jobcentrene følger med i bevægelserne på arbejdsmarkedet og er sammen med regionerne med til at skabe et statistisk overblik over beskæftigelsessituationen i Danmark.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Om CV på jobnet

Husk at oprette dit CV på Jobnet.dk, så arbejdsgivere og jobcentret har adgang til det online

Dit CV skal indeholde oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund, dine erfaringer på arbejdsmarkedet og andre oplysninger, som er relevante for kommende arbejdsgivere.

Du skal angive kontaktoplysninger, så arbejdsgivere eller jobcentret kan kontakte dig.

Vi inviterer dig til en personlig samtale om dit CV indenfor de første to uger af din ledighed.

Det er vigtigt, at du har oprettet dit CV på Jobnet.dk, inden du kommer til din samtale i a-kassen. Du skal løbende holde dit CV på Jobnet.dk ajourført, mens du er ledig.

Ved samtalen skal vi godkende, at dit CV indeholder de nødvendige oplysninger og at det er synligt for arbejdsgivere og jobcentret.

Vi indgår desuden en aftale om ’Krav til jobsøgning’ og udarbejder”Min Plan”, hvilket du kan læse mere om i et senere afsnit.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Krav til jobsøgning

Krav til jobsøgning er en konkret aftale om din fremadrettede jobsøgning. Du finder aftalen i Selvbetjeningen.

Aftalen sætter rammer for, hvordan din jobsøgning skal foregå, hvilket faglige område, jobsøgningen skal være rettet imod, og i hvilken geografisk udstrækning, du skal søge job.

Du skal søge fast arbejde med fuld arbejdstid (som deltids- / fuldtidsforsikret).

Du skal primært søge opslåede stillinger, og du skal søge dem på den måde, som er sædvanlig indenfor dit fagområde.

At være aktivt jobsøgende under hele din ledighed er en del af din rådighedsforpligtelse.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Om at stå til rådighed

Under ledigheden skal vi skal løbende vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal registrere de jobs, du søger i jobloggen samme uge, som du søger dem.

Du bevarer retten til dagpenge, så længe du lever op til reglerne om rådighed. Det at følge aftalen i ”Krav til jobsøgning” og at registrere din jobsøgning i jobloggen hver uge, hænger nøje sammen med rådigheden. Vi lægger vægt på, at du kontinuerligt og aktivt er jobsøgende.

Det er derfor vigtigt, at du viser initiativ til at komme i arbejde.

Oplysningerne i din digitale Joblog giver os og jobcentret et indblik i, hvordan din jobsøgning fungerer. Din jobsøgning skal være så effektiv, seriøs og målrettet som muligt. Jobsøgningen registrerer du i Jobloggen på ugentlig basis.

Hver uge skal du huske at søge tilstrækkeligt mange stillinger i forhold til udbuddet af ledige stillinger indenfor det aftalte jobmål. Du skal også søge stillinger, som du kan varetage indenfor andre fagområder, hvis der ikke er nok stillinger at søge indenfor dit primære faglige område.

Er du fuldtidsforsikret, skal du søge varigt arbejde på 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret, skal du søge job på 30 timer om ugen.

Hver måned skal du uploade eksempler på dine faktiske ansøgninger i Jobloggen, som du finder på Jobnet.dk eller i Selvbetjeningen.

Hvis du ikke opfylder betingelserne og ikke kan anses for at stå til rådighed, mister du retten til dagpenge.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Andre grundlæggende pligter

Ud over at være jobsøgende, gælder der andre grundlæggende pligter. Disse tæller blandt andet, at du skal;

 • have bopæl og opholde dig i Danmark
 • være tilmeldt som ledig på jobcentret
 • tjekke din daglige post – såvel digital post som alm. brevpost
 • kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse fra dag til dag
 • acceptere at påtage dig arbejde med en samlet daglig transporttid på op til tre timer(med offentlige transportmidler)
 • booke samtaler i jobcenteret og hos os i a-kassen
 • kunne møde til samtaler med os, jobcenteret eller anden aktør
 • kunne deltage i aktiviteter og tilbud dagen efter, at du har fået en indkaldelse.

Generelt er det vigtigt at holde kontakt til både jobcenter og Min A-kasse ved at møde til samtaler og aktiviteter samt ved at oplyse om ferie og sygdom under din ledighedsperiode.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Min plan

Som det sidste ved den første samtale skal vi drøfte og udarbejde Min Plan.

”Min Plan” er indrettet efter dit jobmål og indeholder en oversigt over de tiltag og muligheder, som jobcentret kan iværksætte for at forbedre eller understøtte dine muligheder for at få arbejde.

Jobcentret igangsætter ”Min Plan”, hvis der under din ledighed viser sig behov for konkrete tilbud. Du har pligt til at deltage i de tilbud, der sættes i gang i ”Min Plan”.

Jobcentret skal naturligvis give dig besked, før tilbuddet begynder. Det er således også Jobcentret, der træffer en endelig afgørelse om det enkelte tilbud. Jobcentret sender afgørelsen til din e-Boks.

Nogle jobcentre laver aftaler med uddannelsesinstitutioner eller virksomheder om at løse opgaver. En sådan 3. part kaldes for ’anden aktør’.

Anden aktør fungerer, som jobcentret ville have gjort, hvis de havde løst opgaven selv.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Samtaler og aktiviteter

 • Du skal huske at holde kontakt til jobcentret og a-kassen under din ledighedsperiode.
 • Du har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter hos jobcenteret, a-kassen og anden aktør, når du er blevet indkaldt. Dette gælder også for aftaler, du selv har booket.
 • Du har tilmed pligt til at møde til – og deltage i tilbud fra jobcenteret.
 • Hvis du bliver bedt om at booke en samtale, er det vigtigt, at du får dette gjort inden udløbet af den frist, der er afsat til bookningen.
 • Hvis du oplever tekniske problemer med at booke møder og samtaler, skal du kontakte den, der afholder samtalen, inden fristen udløber, hvad end der er tale om jobcentret, a-kassen eller anden aktør
 • Husker du ikke at booke et møde/en samtale inden fristens udløb, bliver du afmeldt på jobcentret og risikerer derfor at miste dagpenge
Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Uberettiget udbetaling af dagpenge

Dagpengesystemet i Danmark har mere end 100 års historie bag sig.

Det har ændret sig med tiden men har fra begyndelsen været bygget op i den ånd, at, når du lover, at dine oplysningerne er korrekte, så agerer vi i samme ånd og udbetaler dagpenge på denne baggrund.

Hvis det senere viser sig, at dine oplysninger ikke var korrekte, og hvis du uberettiget har fået udbetalt dagpenge, så vil vi kræve pengene tilbagebetalt.

Vi skal altid vurdere, hvad der er årsag til den uberettigede udbetaling af dagpenge.

Hvis årsagen er en utilsigtet fejl eller skødesløshed fra din side, vil du få en kortvarig karantæne.

Hvis det viser sig, at du bevidst har givet a-kassen forkerte oplysninger, vil du få en alvorlig karantæne, som kan være på op til 962 timer. Desuden vil vi være nødt til at melde det til politiet.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Dine muligheder for jobrettet uddannelse

Der er mulighed for at få dagpenge, mens du deltager i op til seks ugers jobrettet uddannelse.

Før du kan ansøge om op til seks ugers jobrettet uddannelse, skal du have modtaget dagpenge i fem uger. Endvidere skal uddannelsen være gennemført, inden du har været ledig i seks / ni måneder. For at få adgang til seks ugers jobrettet uddannelse, må du ikke i forvejen være for højt uddannet. Der er tale om praktisk orienterede kurser og efteruddannelse på AMU-niveau eller enkeltfag på erhvervsakademiniveau.

Husk at kontakte jobcentret og uddannelsesstedet i god tid, inden uddannelsen begynder.

På dagpenge har du også mulighed for at deltage i andre former for uddannelse – f. eks. på folkeskole niveau, på aftenskole i oplysningsforbundene, på gymnasiale enkeltfag under 20 timer om ugen, og visse uddannelser, som ikke giver ret til SU.

Husk at give os besked, hvis du ønsker at deltage i uddannelse. Det kræver nemlig a-kassens godkendelse, og samtidig er det vigtigt, at du fortsat kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.

Min A-kasse tilbyder samarbejder med eksterne eksperter

Som medlem af Min A-kasse har du mulighed for at deltage i workshops og foredrag med både interne og eksterne eksperter, der giver dig gode råd og vejledning i forhold til hurtigere at komme i job. Følg med på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om vores kommende workshops og foredrag. Vi glæder os til at inspirere dig og hjælpe dig videre mod dit næste job.

Tilbage
Videre
1 / 0 | Tilmelding og afmelding

Aktiviteter i min A-kasse

Vi afholder løbende jobcafé for vore ledige medlemmer.

Her får du tips og vejledning til CV og ansøgning, du lærer om rekrutteringsprocessen, jobsamtalen, bliver øvet i at bruge LinkedIn og får motivation til nye veje i din jobsøgning.

Vi inviterer gerne eksterne foredragsholdere til at informere om jobmarkedet, og hører, hvad de lægger vægt på ved rekruttering, hvordan de ser tidens trends på de sociale medier mv.

Vores medlemmer er glade for denne rigtig gode mulighed for at blive opdateret på, hvad der rører sig generelt, at få nye netværk, få sparring på jobmarkedet og individuelt på din egen jobsøgning.

Min A-kasse tilbyder også samarbejde med eksperter, som stiller gode værktøjer til rådighed og som ved en masse om, hvordan og hvor du finder dit næste job.
Kontakt os eller følg med på vores hjemmeside, hvor du kan se mere om workshops og andre aktiviteter.

Tilbage
Videre

Spørgeskema til ledige medlemmer efter afsluttet selvstudie fra Min A-kasse

I dette spørgeskema bliver du præsenteret for 10 forskellige spørgsmål, der relaterer sig til den viden, du har opnået gennem selvstudiet om dagpengereglerne. Nogle af spørgsmålene har kun et enkelt korrekt svar. Andre har flere korrekte svar. Som svar på disse spørgsmål bedes du sætte kryds ud for samtlige korrekte svarmuligheder.

Start testen
1 / 10

Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk for at få dagpenge. Hvor tilmelder du dig?

Vælg et svar

2 / 10

Som ledig har du mulighed for at få dagpenge, imens du opkvalificerer dig til arbejdsmarkedet. Hvilke muligheder for uddannelse og opkvalificering findes der, imens du er på dagpenge?

Vælg flere svar

3 / 10

For at få dagpenge skal du ”stå til rådighed for arbejdsmarkedet”. Hvilke kriterier indbefatter kravet om rådighed?

Vælg flere svar

4 / 10

Hvad er ”Krav til jobsøgning”?

Vælg et svar

5 / 10

Hvis du arbejder på nedsat tid eller har selvstændig virksomhed, kan du søge om supplerende dagpenge. Hvilke oplysninger skal du sende til min-kasse, hvis du arbejder på nedsat tid og har et opsigelsesvarsel?

Vælg et svar

6 / 10

Hvilke informationer skal du huske at notere på dagpengekortet?

Vælg flere svar

7 / 10

For at få dagpenge skal du udfylde et dagpengekort. Hvor finder du dagpengekortet?

Vælg et svar

8 / 10

Hvornår har du lov til at blive væk fra et møde eller en aktivitet i a-kassen og jobcentret?

Vælg flere svar

9 / 10

Hvilke kriterier skal du opfylde for at få dagpenge, ud over at være tilmeldt jobcentret?

Vælg flere svar

10 / 10

Hvad sker der, hvis jeg udebliver fra et møde med a-kassen og/eller jobcentret?

Vælg et svar

Tak fordi du gennemførte selvstudiet. Vi glæder os til at se dig til den første samtale.

I testen fik du 0 ud af 10 rigtige. Se dine resultater her og prøv evt. igen.
Læs mere om CV samtale og dagpenge på vores hjemmeside.

Til forsiden