Sammenlægning

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvis du har haft arbejde efter du blev færdig med din uddannelse, kan du i stedet få dagpengeret på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse (sammenlægningsreglen).

Sammenlægningsreglen betyder med andre ord, at du lægger dine løntimer fra dit arbejde sammen med din uddannelse. Det kan du, fordi din uddannelse i givet fald kan konverteres til løntimer eller indtægt svarende til fuld tid. Betingelsen er, at du har haft arbejde i mindst én løntime efter du blev færdig med uddannelsen og endnu ikke har fået dagpenge.

For at bruge sammenlægningsreglen skal du:

  • Have været medlem af en a-kasse uafbrudt – senest 12 måneder før din uddannelse sluttede.
  • Have haft lønarbejde efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Ikke have fået udbetalt dagpenge på baggrund af din uddannelse.

Bruger du sammenlægningsreglen får du ret til dagpenge i to år indenfor tre år. Du får altså en ret til dagpenge i længere tid end som nyuddannet.

Dit valg har betydning for din dagpengesats

Bruger du sammenlægningsreglen kan du ikke få den faste sats for nyuddannede (dimittendsats). Med sammenlægningsreglen skal vi beregne din sats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Her tæller uddannelsen ikke med som en indtægt.

Det vil sige, at du kan risikere at få beregnet en meget lille dagpengesats. Omvendt kan det også ske, at du får beregnet en dagpengesats, der er højere end satsen for nyuddannede, hvis din indtægt har været høj.

Der er altså fordele og ulemper ved både rettigheder for nyuddannede og sammenlægning. Hvad der er rigtigt for dig, kan kun du træffe et valg om.