Vær opmærksom på den nye regel om jobsøgning og registrering i jobloggen

Det er vigtigt, at du fremover registrerer søgte jobs i jobloggen samme uge, som du søger dem. Ellers kan du risikere at komme i karantæne.

Folketinget har besluttet, at reglerne om rådighed skal skærpes. Den nye regel betyder, at du i værste fald kan miste tre ugers dagpenge, hvis du ikke får registreret nogen af de søgte jobs i joblogen, indenfor den måned, hvor du har søgt jobbene.

Er du vant til at samle sammen og kun registrere din jobsøgning i jobloggen en gang imellem eller ligefrem venter med registreringen til måneden efter, så er det ikke længere hensigtsmæssigt. I stedet skal du altså registrere de jobs, du søger i jobloggen samme uge, som du søger dem i.

Så husk:

  • De jobs du søger, skal du registrere i jobloggen på Jobnet.dk inden for samme uge, som du har søgt jobbet.
  • Søger du tæt på månedsskiftet, så sørg for at registrere det søgte job inden udløb af den kalendermåned, hvor jobbet er søgt.
  • Søg jobs som aftalt i ”Krav til jobsøgning”, som er en del af din ”Min Plan” på Jobnet.dk
  • Søg jobs hver uge, også på helligdage
  • Upload en kopi af en ansøgning en gang om måneden

Den nye regel er et tillæg til eksisterende regler om jobsøgning og registrering i joblogen og har virkning fra den 1. april 2022. Læs mere om at stå til rådighed og joblog her