Tidlig pension – en mulighed for dig?

Der er nu åbnet for ansøgninger til den såkaldte Arne-pension, som er en tidlig pension for dig, der har haft et langt arbejdsliv og vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Tidlig pension er særlig tilbagetrækningsydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er din samlede tilknytning til arbejdsmarkedet, der er afgørende for, om du kan få ret til tidlig pension.

Er du født i andet halvår 1955 til 1964 ligger følgende fast frem til 2025:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Efterfølgende stiger det med 1 år gældende til og med 2030. Herefter bliver opgørelser indekseret i forhold til den til en hver tid gældende folkepensionsalder.

Derudover skal du som udgangspunkt:

  • Være dansk statsborger
  • Have fast bopæl i Danmark
  • Have boet i Danmark i mindst tre år fra det fyldte 15. år og til pensionsalderen.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og dermed også dem, du skal rette henvendelse til for at få nærmere vejledning. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks afdeling for Tidlig pension på telefon 70 12 80 94. 

Læs mere tidlig pension i forhold til a-kassen.