Thomas Cook Airlines er gået konkurs

Thomas Cook konkurs

At Thomas Cook d. 23. september 2019 gik konkurs, er kun en halv sandhed. Det er nemlig det engelske moderselskab, Thomas Cook Group Airlines Limited, der er gået i betalingsstandsning. Datterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia er i skrivende stund ikke erklæret konkurs eller insolvent. Vi opdaterer løbende.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Når en virksomhed ophører på grund af konkurs eller insolvens, vil de ansatte som udgangspunkt være fritaget for forpligtelser over for den tidligere arbejdsgiver fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren (kuratoren) har fritstillet pågældende. Som udgangspunkt kan du derfor få dagpenge fra fritstillingsdagen, såfremt du er berettiget til at få dagpenge.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker løn i opsigelsesperioden for lønmodtagere. Har du anmeldt krav til Lønmodtagernes Garantifond, kan du derfor først få dagpenge, når dit opsigelsesvarsel er udløbet. Men du kan få dagpengelån mens LG behandler din sag, hvis du overdrager kravet mod LG til os.

Hvordan får jeg dagpengelån, når min arbejdsgiver er gået konkurs?

  1. Tilmelde dig som ”Ledig uden ydelser”. Det er en betingelse for at du kan få dagpengelån. Gør det derfor gerne så hurtigt som muligt efter konkursen.
  2. Udfylde ledighedserklæring via Selvbetjeningen. Gør det når du er blevet fritstillet.
  3. Udfyld anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond (LG), eller kontakt din faglige organisation for at få hjælp til at udfylde anmeldelsen til LG. Husk, at Min A-kasse skal have fuldmagten til at få udbetalingerne fra LG, hvis du vil have dagpengelån.

Er du i tvivl om hvad du skal gøre, så send en besked til os i Selvbetjeningen om, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Så sender vi dig et brev med udførlig instruktion.