Skattefri udbetaling af efterlønsbidraget – anmod fra 1. januar 2022

Hvis du ønsker at få dit efterlønsbidrag retur skattefrit, skal du udfylde en særlig anmodning til a-kassen. Anmodningen vil være tilgængelig for dig i Selvbetjeningen, men først fra den 1. januar 2022.

Har du ikke nået efterlønsalderen inden 1. januar 2022 – det vil sige: er du født i 1959 eller senere – kan du i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022 få efterlønsbidraget retur skattefrit for så vidt angår bidrag indbetalt i perioden 1999 til og med 10. oktober 2020. Bidrag indbetalt efter 10. oktober 2020 beskattes med 30%.

Du modtager information fra os i uge 49

Er du blandt de medlemmer, der har mulighed for at få efterlønsbidraget retur skattefrit, vil du modtage information fra os. I uge 49 sender vi en personlig vejledning med en opgørelse af, hvad du har indbetalt og hvad du kan få retur skattefrit, til alle der har mulighed for at få efterlønsbidraget retur skattefrit.

Hvis du vælger, at få dit efterlønsbidrag retur fravælger du samtidig efterlønsordningen. Det vil sige, at du

    • ikke kan gå på efterløn
    • ikke kan optjene skattefri præmie
    • ikke kan få et seniorjob
    • ikke kan opnå ret til fleksydelse.

Hvis du ønsker at få dit efterlønsbidrag retur skattefrit, skal du udfylde en særlig anmodning til a-kassen. Anmodningen vil være tilgængelig for dig i selvbetjeningen, men først fra den 1. januar 2022.

Hvis du har eller forventer at få mulighed for tidlig pension, kan du få overblik over situationen ved at læse mere her.

Skattefri præmie

Seniorjob

Fleksydelse