Skal du på ferie?

Sommeren nærmer sig og for manges vedkommende er det lig med ferie – Corona eller ej. Men hvad betyder overgangsperioden til den nye ferielov for dig, der er på dagpenge?  Og hvad skal du huske, når du søger om feriedagpenge? Vi giver dig svarerne, så du kan slappe af og nyde udsigten til bølgende kornmarker, brusende hav og grønne bøgeskove.

I mange år har det været sådan, at du optjente ret til ferie gennem din ansættelse hen over et kalenderår, og først kunne få glæde af de optjente feriedage fra den 1. maj året efter. Det samme har været gældende for feriedagpenge, der altid har fulgt ferieloven. Med den ny lov, der træder i kraft den 1. september 2020, bliver princippet nu et helt andet.

Den nye ferielov bygger nemlig på princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at du fremover optjener og afholder ferie samtidig. Er du ny på arbejdsmarkedet behøver du altså ikke vente op til 1,5 år, før du kan holde ferie med løn.

Indtil loven træder i kraft, er der indført en overgangsordning både for feriepenge (ferie du har optjent ved arbejde) og feriedagpenge.

Feriedagpenge i perioden frem til 1. september 2020

Feriedagpenge er i modsætning til feriepenge, ikke en pose penge som er dine. Feriedagpenge er en ret til at kunne få dagpenge under din ferie uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det antal dage, du har ret til at kunne få feriedagpenge, beregnes ud fra, hvor mange dagpenge og barselsdagpenge, du har fået udbetalt i det forudgående kalenderår.

I overgangsperioden er der tre væsentlige ændringer i forhold til feriedagpenge:

  • Du kan højest have optjent 17 dage med feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
  • De 17 dage skal dog ikke dække et helt ferieår, men kun perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020. Herefter vil der for feriedagpenge også gælde et samtidighedsprincip, så du – lige så snart du har fået udbetaling af dagpenge eller barselsdagpenge – vil kunne holde ferie med feriedagpenge, hvis de øvrige betingelser er opfyldt.
  • Du optjener ikke feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. august 2020.

 

Husk at varsle a-kasse og jobcenter om ferie

Er du ledig og skal du afholde ferie? Så husk, at du skal varsle a-kassen og jobcentret hurtigst muligt.

Jobcentret skal have besked senest 14 dage før, ferien begynder. Ellers skal du deltage i de samtaler og tilbud, de giver dig. Du kan benytte Jobnet.dk til at varsle den planlagte ferie til Jobcentret.

Din a-kasse skal have besked senest dagen før feriens start. Men da a-kassen kan udbetale feriedagpenge en uge før, ferien begynder, kan det være smart at give besked tidligere.

For at få feriedagpenge skal du opfylde nogle krav – herunder være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet ved feriens start og have bopæl og ophold i Danmark før ferien. Du skal også først have opbrugt de feriedage, som du har optjent hos en arbejdsgiver.


Har du også optjent feriepenge under ansættelse

Har du optjent ferie hos en arbejdsgiver, skal du afvikle ferie med feriepenge, før du kan få feriedagpenge.

Men du kan godt lade feriepenge afløse af feriedagpenge.

Har du fx 15 dage med optjent ferie, og har a-kassen noteret, at du har optjent syv dage med feriedagpenge, vil du skulle afvikle optjent ferie i 10 dage (17 dage minus syv dage med optjente feriedagpenge), før du kan få feriedagpenge. Du vil få både din optjente ferie og feriedagpenge fra og med den 11. feriedag til og med den 15. feriedag, du afholder. På den 16. og 17. feriedag vil du kunne få feriedagpenge.  Det betyder altså, at du kan holde egen ferie i fem dage, som du også kan få feriedagpenge for. Du mister således ikke dine dage med ret til feriedagpenge, blot fordi du samlet har optjent ret til flere end 17 dage med feriepenge og feriedagpenge.