Selvstændige får mulighed for straks-dagpengeret

Normalt kræver det et års medlemskab, før man kan opnå ret til dagpenge.

Men i perioden fra den 9. juli til den 8. august 2020 får selvstændige en særlig mulighed for at melde sig ind i en a-kasse og få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

Har du en selvstændig virksomhed kan du få dagpenge, hvis   

  • Du skal ophøre med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge. Er din virksomhed omfattet af direkte forbud mod drift, kan du i perioden 9. juli til og med 8. september 2020 få dagpenge, hvis du midlertidig lukker virksomheden.
  • Du melder dig ind i perioden fra den 9. juli til den 8. august 2020, eller kontakter os om brug af den særlige mulighed, hvis du allerede er medlem, men ikke har været medlem i 12 måneder. Medlemskabet bliver etableret med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage og der skal derfor ved indmeldelse betales kontingent for hele den foregående 12-månedersperiode eller den del af 12-månedersperioden du mangler.
  • du forpligter dig til ét års fremadrettet medlemskab.
    Du skal opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge,  herunder krav om forudgående beskæftigelse som selvstændig eller som lønmodtager
    Du skal opfylde de almindelige rådighedsbetingelser.