Opholdskravet afskaffes: Har du meldt dig ud af en a-kasse på grund af opholdskravet så kontakt os

Opholdskravet, der kunne påvirke din ret til dagpenge, hvis du havde opholdt dig udenfor Danmark, Grønland, Færøerne samt EU/EØS-lande og Schweiz, afskaffes fra 1. februar 2020. Det betyder, at a-kasse medlemmer, som har opholdt sig i det øvrige udland, igen kan få dagpenge på lige fod med andre medlemmer.

Er du en af dém, der har meldt sig ud eller lod dig slette af en a-kasse på grund af opholdskravet, kan du nu nemt og hurtigt melde dig ind i Min A-kasse. Har du tidligere været medlem af en a-kasse genoprettes dit medlemskab, og du vil kunne få dagpenge fra den 1. i den måned, hvor medlemskabet bliver genoprettet, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge. Du slipper dermed for, at vente ét år fra du blev medlem, før du kan få dagpenge.

Der er dog visse krav der skal opfyldes:

  • Du har i perioden 1. januar 2019 til og med 31. januar 2020 meldt dig ud eller er lod dig slette af en a-kasse på grund af opholdskravet
  • Har du meldt dig ud eller er ladet dig slette af en a-kasse på et tidspunkt, hvor du ikke opfyldte opholdskravet alene på baggrund af din adresse i Danmark eller Grønland (opholdskravet var fem år inden for de seneste 12 år, hvis du har meldt dig ud i 2019, og seks år inden for de seneste 12 år, hvis du har meldt dig ud i 2020),
  • Du skal på tro og love erklære, at du ikke opfyldte opholdskravet på det tidspunkt, hvor du meldte dig ud

Du behøver ikke have bopæl og ophold i Danmark på det tidspunkt, du søger genoptagelse fra. Genoptagelsen behøver ikke være i din tidligere a-kasse. Du kan også vælge, at blive genoptaget i Min A-kasse.

Du skal betale statsbidrag for den periode, hvor du ikke har været medlem. Vi har valgt at dække dit administrationsbidrag på 115 kr. per måned. Er du tidligere medlem af Min A-kasse, skal du inden den 1. juli 2020 gå på Selvbetjeningen, som du stadig har adgang til, og reagere på det brev, vi sender til dig.

Har du ikke tidligere været medlem af Min A-kasse, skal du melde dig ind. Det er vigtigt, at du inden den 1. juli 2020 giver os de supplerende oplysninger, som du bliver bedt om efter betalingen, da du i bemærkninger skal oplyse, at du ønsker genoprettelse.