Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen giver nye regler

Vi overtager en del af jobcentrets opgaver

Fra 1. januar 2024 overtager vi som a-kasse en række af jobcentrets opgaver i de første tre måneder af din ledighed.

Det betyder, at bliver du ledig efter 1. januar 2024 og har du optjent en ny ret til dagpenge, så skal du primært have kontakt med os i de første 3 måneder. Og i det hele taget skal du til færre samtaler i de første 6 måneder.

Om kontakten med a-kassen

Udover at hjælpe dig med at søge det rigtige job som vi altid har gjort, skal vi også fungere som jobcenter for dig i de første 3 måneder. Vi kan ikke bevilge dig tilbud, men vi kan indstille en bevilling til jobcentret, hvis der er en særlig aktivitet, du godt kunne tænke dig at deltage i.

Du skal møde til 3 samtaler i a-kassen inden for de første 3 måneder. Den første allerede inden for 2 uger, så du kan komme godt i gang. Under samtalerne vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig med at finde et nyt arbejde.

Hvis det ikke er lykkes os i samarbejde med dig at finde nyt arbejde til dig i løbet af de første tre måneder, vil kontaktforløbet overgå til dit lokale jobcenter.

Hvor længe er 3 måneder?

Umiddelbart et nemt spørgsmål, men vi tæller lidt anderledes: De 3 første måneder af ledighedsperioden varer indtil udgangen af den måned, hvor du har brugt 410 timer af dine dagpenge. (333 ydelsestimer for deltidsforsikrede).

Det betyder med andre ord, at vi ikke tæller kalendermåneder, men alene de timer, du har fået udbetalt i dagpenge. Perioden varer altså ikke nødvendigvis 3 kalendermåneder, men afhænger af dit ledighedsforløb alt efter hvilke fradrag, der sker i dine dagpenge, f.eks. på grund af arbejdstimer, ferie eller andet.

Du vil få et brev fra os, når og hvis jobcenteret skal overtage samtalerne med dig.

Undtagelse 1 – uddannelsesparate:

Hvis du er under 25 år uden en erhvervsuddannelse og uden børn, vil jobcenteret overtage samtalerne med dig fra start. Det vil du få besked om fra a-kassen.

Du kan læse mere om de særlige regler for unge under 25 år her.

 

Undtagelse 2 – tidligere ledige:

Hvis du er blevet ledig, før de nye regler træder i kræft 1. januar 2024 og fortsat er ledig ind i det nye år, skal du fortsætte med det samtaleforløb, du allerede er i gang med.

Bliver du afmeldt som ledig og tilmeldt igen inde i det nye år, vil vi undersøge om du skal indgå i det nye samtaleforløb i a-kassen.

 

A-kassen har det formelle ansvar i de første tre måneder:

Mens du deltager i samtaler i a-kassen i de første 3 måneder, har vi blandt andet ansvaret for:

  1. At registrere fravær ved sygdom og ferie.
  2. At udarbejde og revidere »Min Plan«
  3. At sikre, at du har et fyldestgørende og ajourført CV.
  4. At tage stilling til, om du kan blive omfattet af mindre intensiv indsats.
  5. Til- og afmeldinger, herunder afmelding ved manglende selvbooking.
  6. At formidle job

 

Om jobformidling

Vi har til opgave at formidle ledige job til vores egne medlemmer.

Det betyder, at henvender en arbejdsgiver sig til os, skal vi undersøge, om vi har egnede kandidater til jobbet blandt vores ledige medlemmer. Har vi ikke det, sørger vi for at lægge jobbet på jobnet.dk.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre til dit nye job.