Ny politisk aftale giver mere ansvar til a-kasserne

Den politiske aftale betyder, at a-kasserne får mere ansvar for ledige medlemmer i de første tre måneder af ledighedsperioden.

Der har i længere tid været politiske forhandlinger om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. En del af forhandlingerne har handlet om, hvorvidt a-kasserne skulle overtage mere af ansvaret for de ledige i de første måneder af ledighedsperioden .

Nu er der så endelig landet en aftale. Den betyder, at vi i a-kasserne får et større ansvar for vores ledige medlemmer i de første tre måneders ledighed. Det er vi meget glade for her i Min A-kasse.

Dele af aftalen træder allerede i kraft fra 1. januar 2023. Bl.a. lempes reglerne om, at alle samtaler skal afholdes fysisk. Fremover skal kun den første samtale med a-kassen være et fysisk møde. De øvrige samtaler kan holdes digitalt, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.

Her kan du læse lidt mere om, hvad den politiske aftale betyder for os i a-kasserne. Vi vil selvfølgelig følge op med mere information til vores ledige medlemmer, når vi nærmer os aftalens start.

Her er det vigtigste for os i a-kasserne:
Aftalen giver a-kasserne en række nye opgaver – ikke mindst overtager a-kasserne kontaktforløbet og dermed opgaven med at holde samtaler for de ledige i de første tre måneder af deres ledighedsforløb 
 
Hertil kommer, at antallet af samtaler sættes ned fra ni til seks de første seks måneder. Tre samtaler holder a-kasserne. Tre samtaler holder jobcentrene derefter. 
 
A-kasserne kan, hvis den ledige ønsker det, deltage i den første samtale der skal holdes i jobcenteret efter overgangen dertil. Efter overgangen fra a-kassen skal der i jobcenteret være fokus på at bygge videre på det forløb, den ledige har haft i a-kassen. 

Der kan iværksættes tilbud efter indstilling fra a-kassen i den tre-månedersperiode, hvor den ledige er i a-kassen. Hvis jobcenteret ikke vil følge indstillingen, skal det begrundes over for a-kasse og ledig. 

Alle samtaler – bortset fra den første – kan holdes digitalt. Den ledige kan selv vælge formen, men a-kasse og jobcenter kan ændre en valgt digital form til en fysisk, hvis der er behov for det. Denne del af aftalen forventes at træde i kraft allerede 1. januar 2023. 

Alle samtaler, der skal holdes i a-kassen, er jobsamtaler. Samtaletyperne ensrettes dermed.

A-kasserne skal bistå borgerne med at finde job og bistå arbejdsgiver med rekruttering og jobformidling på tværs af virksomhedstyper og brancher.

Der er tale om en permanent, ny arbejdsdeling mellem jobcentre og a-kasser, som skal evalueres to år efter ikrafttræden den 1. januar 2024.