Min A-kasses formand Finn Johnsen i debatindlæg: Derfor skal dagpengesystemet styrkes nu

Dagpengesatsen halter langt bagud i forhold til den almindelige løn-og prisudvikling. Trygheden er på spil, når arbejdsløsheden rammer, for vores ledige medlemmer risikerer at stå over for et ganske markant indtægtsfald. Nu er FH på banen med et udspil til politikerne om et mere tidssvarende dagpengesystem og et løft i satserne. Min A-kasse bakker fuldt ud op om udspillet, og bringer dette debatindlæg i onlineavisen A4.

Det danske dagpengesystem bygger på tanken om et solidarisk forsikringsprodukt, hvor fællesskabet sikrer det enkelte a-kassemedlem økonomisk i tilfælde af ledighed. Det har været grundpillen i forsikringsmodellen siden a-kasserne blev statsanerkendt tilbage i 1907. Ledige blev sikret tryghed og værdighed, og det danske arbejdsmarked blev løftet til nye, moderne højder, der byggede på sikkerhed og fleksibilitet. En model, som i dag har opnået international opmærksomhed som den særlige danske ”flexicurity-model”.

Men vores ellers så anerkendte danske model er ved at være godt og grundigt medtaget. Den økonomiske tryghed i form af en dagpengesats på de ”maksimale” 19.322 lægger sig op af en 20 år gammel regnemodel. Og solidariteten og fællesskabet bliver truet af udbredelsen af privat tegnede lønforsikringer – vel at mærke for de, der har råd til denne markant dyrere forsikringsløsning.

Derfor hilser vi i Min A-kasse FH’s forslag om en forbedring af dagpengesystemet samt en højere dagpengesats varmt velkommen. Opbakningen til FH står vi sammen om i hele vores brede bagland, som består af 15 meget forskellige forbund. Vores 90.000 medlemmer spænder vidt, hvad angår fagområde, jobsituation, arbejdsvilkår og lønsatser. Vi dækker såvel lønmodtageren som den selvstændige, medlemmer fra brancher, som uden mén har klaret sig gennem Corona, men i høj grad også medlemmer fra brancher, der har mærket Coronakrisen kradse, fx vores mange securitymedarbejder i lufthavnene, der efter fyring mærkede et ganske drastisk fald i indkomst.

FH’s udspil giver vores ledige medlemmer et tiltrængt løft i dagpengesatsen på op til 4000 kr. Det er det niveau understøttelsen naturligt ville ligge på, hvis dagpengene ikke var blevet misrøgtet siden 1990’erne. FH agiterer samtidig for, at dagpengesatserne fremover følger med den almindelige løn- op prisudvikling. Det er jo sådan set ganske almindelig sund fornuft.

Men udspillet handler ikke alene om kroner og ører. Det er også et udtryk for rettidig omhu, hvis vi skal bevare vores unikke danske flexicuritymodel og værne om tilliden til et system, der holder hånden under os, hvis ledigheden rammer. Den tillid synes vi, at de over 2 mio. danskere, som er medlem af en a-kasse og som trofast betaler kontingent – måned efter måned og år efter år – har krav på!

Vi skal have trygheden og værdigheden tilbage. For det er hårdt at miste jobbet. Det har Coronakrisen for alvor cementeret. Medlemmer, der har haft en årelang ansættelse i samme virksomhed, bliver pludselig sagt op. Hverdagen vendes på hovedet, husholdning og forbrug får snævrere rammer, og samtidig skal der mobiliseres energi og motivation til jobsøgning, – måske endda inden for en helt ny branche.

Der er ingen tvivl om, at ledige vil videre i job. Det ser vi i hvert fald i Min A-kasse, hvor vi har medlemmer, der allerede i deres opsigelsesperiode kontakter os for at få rådgivning til at komme videre. Og 4000 kr. mere om måneden vil ikke ændre på iveren efter igen at komme ud på arbejdsmarkedet. Til gengæld vil beløbet gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af en a-kasse, som jo ikke kun er lig med sikkerhed i økonomien, men netop også støtte og vejledning til at komme videre i job.

Et stop for udhulingen af dagpengesystemet vil ikke kun komme a-kassemedlemmet til gode. Det vil også øge fleksibiliteten og dynamikken på arbejdsmarkedet til gavn for både lønmodtagere, arbejdsgivere og politikere. Til gavn for hele det danske samfund og vores danske velfærdsstat. Så tak til FH for et konstruktivt og længe ventet udspil. Det bliver et ja fra os.