Indkaldelse til generalforsamling

Min A-kasse afholder generalforsamling følgende områder jf. vedtægtens § 22.

Du kan tilmelde dig som deltager på følgende mailadresser:

generalforsamling@minakasse.dk eller kts@minakasse.dk

Du bedes i mailen skrive dit navn og dit medlemsnummer, samt det område, som du var bosiddende den 24-01-2020, for at vi kan konstatere, at du er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Du bedes endvidere oplyse, hvis du ønsker at stille op til at blive valgt som delegeret eller suppleant.

Dagsorden vil være:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om Min A-kasse
  3. Valg af delegerede og suppleanter

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich.

Hvis der efter udløb af fristen for anmelde af kandidatur, kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges i området, vil der ikke blive afholdt generalforsamling, hvis

  1. Samtlige kandidater i området kan tilslutte sig afholdelse af fredsvalg og
  2. Der kan opnås enighed blandt kandidaterne om, hvilke delegeret, den enkelte suppleant skal indtræde for.

Hvis der bliver tale om fredsvalg, vil alle tilmeldte blive orienteret om det.

Med venlig hilsen

Min A-kasse