Folketinget vedtager nyt lovforslag, der giver håndsrækning til ledige

Dagpengeretten forlænges med tre måneder

Forslaget indebærer, at dagpengeretten forlænges med tre måneder for de ledige, der har ret til dagpenge den 1. marts 2020. Det betyder, at udbetalte dagpenge fra 1. marts til 31. maj 2020 ikke forbruger af retten til dagpenge. Det betyder også, at de medlemmer der i den nærmeste tid efter den 1. marts 2020, ville miste retten til dagpenge, kan få dagpenge i yderligere tre måneder.

Sagt på en anden måde: har man timer tilbage af dagpengeretten før 1. marts 2020, vil man have de samme timer, efter 31. maj 2020. Det gælder også, hvis man tidligere har fået forlænget retten til dagpenge. Det afgørende er, om man har en ret til dagpenge efter den 1. marts 2020. Medlemmer, der er nyledige efter 1. marts 2020, vil altså heller ikke forbruge af dagpengeretten frem til 31. maj 2020. Medlemmer, der har mistet retten til dagpenge før 1. marts 2020, er ikke omfattet af forlængelsen på tre måneder.

Retten til supplerende dagpenge forlænges også med tre måneder

Normalt kan man kun få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for den seneste 104 uger (to år). Denne regel er midlertidigt suspenderet for de medlemmer, som fortsat har ret til supplerende dagpenge efter 1. marts 2020. Det betyder, at der i perioden fra 1. marts til 31. marts 2020 kan udbetales supplerende dagpenge uden at det forbruger af retten til supplerende dagpenge.

Ledige vil altså have den samme ret til supplerende dagpenge, herunder eventuelt en forlænget periode med supplerende dagpenge, efter den 31. maj 2020, som personen havde forud for den 1. marts 2020. På samme måde som ved forlængelse af dagpengeretten, vil medlemmer, der har mistet retten til supplerende dagpenge før 1. marts 2020, ikke kunne få supplerende dagpenge efter 1. marts 2020, med mindre der er optjent en ny ret til det.

Medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordeling eller er hjemsendt efter overenskomst eller kollektiv aftale, kan få dagpenge, selvom retten til supplerende dagpenge brugt op før den 1. marts 2020.

G-dage bortfalder i særlige situationer

En arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse til et ledigt medlem af en a-kasse for de første to ledighedsdage. Det er det, vi kalder for G-dage. En a-kasse kan ikke udbetale dagpenge for de dage, hvor en arbejdsgiver er forpligtet til at betale G-dage.

Det nye forslag betyder, at arbejdsgivernes betaling af G-dage midlertidigt suspenderes fra den 27. marts 2020 for medlemmer, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt. Arbejdsgiverne skal dog fortsat betale G-dage for hjemsendelser og arbejdsfordelinger som ligger før 27. marts 2020.

Man mister ikke en dags dagpenge, hvis man ikke har arbejde

Siden 1. juli 2017 har ledige, der har fået dagpenge i fire måneder uden at have haft arbejde i et vist omfang, mistet en dags dagpenge hver fjerde måned. Det er det, vi kalder for en karensdag. Denne regel er også blevet midlertidigt suspenderet fra 1. marts til 31. maj 2020. Det betyder, at vi ikke modregner karensdage i perioden.