Elever og lærlinge med bijob får nu gratis medlemskab i a-kassen

Fra nytår kan elever og lærlinge arbejde ved siden af uddannelsen og stadig opnå gratis medlemskab af en a-kasse.

Den maksimale årlige indkomst for kontingentfritagelse bliver nu hævet for elever og lærlinge fra den rene elevløn til hvad der maksimalt kan udbetales i dagpenge i et indkomstår.

Elever, herunder elever i skolepraktik, og lærlinge bliver derved sidestillet med de studerende der får SU, i årene 2022 og 2023.

Det vil sige, at de vil få mulighed for at kunne tage ekstravagter eller andet deltidsarbejde og stadig have et gratis a-kassemedlemskab, blot indkomsten på et år ikke overstiger, hvad der maksimalt kan udbetales i dagpenge i et indkomstår. I 2022 er beløbet 232.212 kr.

Tjener den studerende mere end indkomstloftet, vil a-kassekontingentet skulle efterbetale for et helt år.

Reglen skyldes trepartsaftalen om manglende arbejdskraft fra oktober 2021