Efterlønnere kan i visse situationer udføre arbejde relateret til covid-19 uden fradrag

Folketinget vedtog inden jul en række nye lovforslag, og et af dem betød, at efterlønnere nu også har fået mulighed for at udføre merarbejde, der er relateret til covid-19, uden at det skal fradrages i efterlønnen.

Indtil videre gælder det dog kun for merarbejde, der udføres i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022. Desuden er der en række betingelser som skal opfyldes, ligesom der er forskel på, om arbejdet er påbegyndt før eller efter 1. marts 2020.

Hvilken type arbejde er relateret til covid-19?

Det er kun merarbejde, der er relateret til covid-19, der er omfattet. Det gælder derfor ikke arbejde for virksomheder, der blot har oplevet en øget efterspørgsel, som et resultat af covid-19. Det kunne være netbutikker, restauranter med takeaway eller lignende.

Merarbejde af følgende type giver i 2022 ikke fradrag i efterlønnen:

  • Smitteopsporing af covid-19.
  • Covid-19-vaccination.
  • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.
  • Transport af vacciner og produktion af værnemidler.

Her kan du læse mere om nogle af de forhold, du skal være opmærksom på. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Er arbejde som selvstændig også omfattet?

Det er kun arbejde, der udføres som lønmodtager, der er omfattet af reglen. Det vil sige, at indtægten, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, skal indberettes som A- eller B-indkomst til SKAT. Dog kan B-indkomst, som ikke er indberetningspligtig tælle med, hvis der betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Alt arbejde udført gennem selvstændig virksomhed skal fradrages efter de almindelige regler.

Hvordan skal man forstå merarbejde?

Merarbejde er arbejde, der går ud over de aftalte timer i ansættelseskontrakten. Det vil sige, at overarbejde ikke skal fradrages i efterlønnen, hvis det er aftalt, at man får løn for overarbejdet. De faste timer vil stadig blive modregnet efter de almindelige regler.

Er du ikke ansat til et fast antal timer, er der intet af dit arbejdet der bliver anset som merarbejde. Derfor skal alt arbejde fradrages i efterlønnen efter de almindelige regler.

Særligt for efterlønnere, der er ansat efter 1. marts 2020

Hvis en efterlønner er påbegyndt nyt arbejde, der er relateret til covid-19, den 1. marts 2020 eller senere, bliver alt arbejde anset som merarbejde. Også selvom der ikke er aftalt fast arbejdstid. Det vil sige, at arbejdet slet ikke vil blive fradraget i efterlønnen. Heller ikke faste timer.

Det er en betingelse, at man var på efterløn, da arbejdet blev påbegyndt.

Hvordan får a-kassen oplysninger om merarbejdet?

Når du arbejder, skal du hver måned indsende oplysninger om dine løntimer og indtægt på et efterlønskort. Derudover skal vi bruge en erklæring fra din arbejdsgiver om:

  • at arbejdet er relateret til covid-19., og
  • at du har haft merarbejde, eller at ansættelsesforholdet er på begyndt 1. marts 2020 eller senere.

Blanketten vil blive udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og du vil kunne finde linket til den her, så snart den er klar.

Hvis du allerede nu er ansat i et arbejde, som er relateret til covid-19, skal vi bruge erklæringen i forbindelse med udbetalingen af efterløn i januar 2022.

Ændringer i ansættelsesforholdet

Sker der ændringer i ansættelsesforholdet, for eksempel hvis du får nye eller andre arbejdsfunktioner, skal vi bruge en ny erklæring fra din arbejdsgiver.

Det samme gælder, hvis du får helt nyt arbejde.