Derfor kan du opleve at få en sms-notifikation fra Min A-kasse

I Min A-kasse kontakter vi dig via selvbetjeningen, når vi har brug for oplysninger og informationer, der er vigtige for dit medlemskab og din ret til dagpenge. Det er fx via beskeder i selvbetjeningen, at vi gør opmærksom på lovændringer, anmoder om efterlønserklæringer, sikrer forlængelse af kontingentfritagelse og informerer dig om, at det er tid til at indsende ydelseskort. Informationer der har afgørende betydning for, at vi kan yde service på højt niveau og betjene vores medlemmer rettidigt. Derfor er det vigtigt for os, at du reagerer på beskeder i selvbetjeningen.

Vi har allerede en notifikationsordning, så du kan få en notifikation på din private mailadresse, når der er beskeder i selvbetjeningen, som du skal læse. Vi har imidlertid erfaret, at notifikationen kan ryge i dit mailprograms spam-filter, eller at notifikationen af anden grund ikke bliver opdaget. Med andre ord er der vigtige beskeder fra os, der aldrig bliver åbnet.

Derfor vil vi fremover sende en notifikation om ulæst post i selvbetjeningen på både mail og sms, når vi vurderer, at indholdet i beskeden i selvbetjeningen er prioriteret som vigtigt. Du vil allerede efter den første sms-notifikation fra os kunne fravælge at få flere notifikationer fra Min A-kasse, hvis du ikke ønsker det. Det gør du ved at gå i Selvbetjeningen, Indstillinger og fjerne fluebenet i feltet Sms.

Det er kun medlemmer med et registreret mobilnummer, der automatisk vil modtage sms-notifikationer. Er du usikker på, om du er registreret med mobilnummer, og ønsker du at få notifikation på sms, så kan du gå i Selvbetjeningen, Indstillinger, tjekke om du har angivet dit mobilnummer for derefter at sætte flueben i sms-feltet.