Dagpengeforbruget igen sat på pause

Fra 1. januar 2021 er dagpengeforbruget igen sat på pause på grund af Corona. Pausen vil indtil videre gælde frem til 28. februar 2021. 

Danmark er nok engang ved at lukke ned på grund af Coronakrisen. Derfor er der nu indgået en politisk aftale om nok en hjælpepakke til de mange, der er eller bliver ledige på grund af de øgede restriktioner under nedlukningen. Som aftalen lige nu ser ud, handler det om en suspendering af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i perioden 1. januar – 28. februar 2021. Det vil sige, at perioden ikke tæller med i dagpengeancienniteten for ledige a-kassemedlemmer.

Forslaget ikke endeligt vedtaget
Suspenderingen kræver en lovændring, som på nuværende tidspunkt ikke er trådt i kraft. Min A-kasse vil selvfølgelig holde jer opdateret om de endelige beslutninger, men vi forventer en model, der ligner den, vi så i foråret 2020.

November-suspendering er stadig gældende
Hvis du som a-kasse-medlem stod til at miste din dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021, så har du stadig ret til yderligere to måneders dagpenge.

Reglerne for jobsøgning og mødeaktiviteter er pt. stadig gældende, så du skal fortsat søge min. to jobs om ugen og stå til rådighed.