COVID-19 og hvad det betyder for dig

Dagpengeforbruget i perioden 1. januar 2021 til og med 30. april 2021 er suspenderet

Fra 1. januar 2021 og frem til 30. april 2021 forbruger du ikke af din dagpengeret, hvis du får udbetalt dagpenge.

Forbrug af supplerende dagpenge suspenderes også

Udbetaling af supplerende dagpenge i perioden vil heller ikke blive medregnet i opgørelsen af forbruget af supplerende dagpenge i ugerne 53/2020 til og med 16/2021.


Delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Fra den 15. april 2021 er det muligt for jobcentrene at give tilbud om virksomhedspraktik, der forudsætter fysik fremmøde. Det er en forudsætning, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes i tilbuddet.

Du kan derfor ikke længere frivilligt for dig om du vil deltage i et fysisk tilbud.

Jobcentret skal dog vurdere, hvorvidt du er i risikogruppen for covid-19 eller har pårørende i risikogruppen før de må give dig et tilbud.

Reglerne vil næste gang blive tilpasset den 15. maj 2021.

Rådighed under suspenderingen

Som ledig skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende og udfylde jobloggen.

Du har også fortsat pligt til at deltage i samtaler hos jobcenteret og hos os i a-kassen.

Samtalerne hos os foregår telefonisk foreløbigt til midten af maj 2021.