Alle a-kassers kontingenter stiger med 13 kr. fra 1. januar 2024

Når den sidste nytårsraket er røget ned, ryger alle a-kassers kontingenter desværre en smule op

Fra den 1. januar stiger alle a-kassers – og dermed også Min A-kasses – kontingent med 13 kr. om måneden for fuldtidsmedlemmer. Det er det såkaldte statsbidrag, der står for hele stigningen; statsbidraget er den del af dit kontingent, som staten modtager fra a-kasserne og som staten har fuld råderet over.

Bidraget bruges bl.a. til at finansiere dagpengeudbetalinger til ledige medlemmer. I samme omgang stiger efterlønsbidraget også – også dette bidrag fastsættes af staten.

Månedssatserne ser fra 1. januar 2024 sådan ud:

Kontingent fuldtid: 506 kr. (stigning på 13 kr.)
Kontingent deltid:  378 kr. (stigning på 7 kr.)

Efterlønsbidrag fuldtid: 548 kr. (stigning på 17 kr.)
Efterlønsbidrag deltid:  365 kr. (stigning på 11 kr.)