This website has been translated from Danish to English by using artificial intelligence (AI).

We strive to ensure the accuracy of these translations, but we cannot guarantee they are 100% accurate as legal jargon and idioms are not easily translated.

By using this service, I acknowledge that there may be misunderstandings due to this inaccuracy. For accurate information, we recommend that you use the Danish version of the website. If you have any questions or need assistance, please feel free to contact us.

New graduate and unemployment benefits

System upgrades are scheduled during the following times:

Start: 26-09-2023 - 22:00
End: 27-09-2023 - 03:00

Membership purchases and services will be unavailable during that period.

OK

From student member to graduate

Tillykke med, at du (snart) er færdig med din uddannelse. Det er godt gået. 

Når du bliver færdig med din uddannelse, skal du være opmærksom på 14-dages reglen. Uanset om du har et job eller ej, skal du skifte status fra studerende til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen. Det gælder også, hvis du skal læse videre. Du skifter status ved at indsende blanketten Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044). Du finder blanketten under Medlemskab i Min A-kasses Selvbetjening.

Har du haft arbejde under din uddannelse, eller forventer du at få et job lige efter du dimitterer? Og har du været medlem af a-kassen i minimum et år? Så bør du overveje, om du vil have dagpenge på almindelige vilkår i stedet for dimittendvilkår. Ved at vælge dagpenge på almindelige vilkår, kan du muligvis få en højere dagpengesats og modtage dagpenge i 2 år frem for 1 år. Det er meget vigtigt, at du giver os besked inden for 14 dage efter din uddannelse er færdig, da du ellers automatisk kun vil kunne få dagpenge som nyuddannet. Reglerne kan være lidt komplicerede, så vi anbefaler altid, at du kontakter os, så kan vi rådgive dig om reglerne, så du kan træffe det valg, der passer bedst til din situation.

Bliv medlem senest 14 dage efter din sidste eksamen

Er du ikke allerede medlem af a-kassen, skal du melde dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen for at sikre dig retten til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

As a recent graduate, we give you Denmark's lowest price for the first three months or as long as you are unemployed in 2024. This means that as a full-time insured, you only pay DKK 381 per month for the first three months, regardless of whether you have a job or not.

Dagpengesats og periode

Som nyuddannet har du ret til dagpenge i 1 år indenfor en 2-årig periode på en fast dimittendsats.  Det vil sige, at du kan få dagpenge for op til 1.924 timer inden for en periode på 2 år. Er du deltidsforsikret, kan du få dagpenge for op til 1.560 timer. Se mere om dagpengesatser for nyuddannede.

Get unemployment benefits as a recent graduate

For at modtage dagpenge skal du først og fremmest være medlem af en a-kasse. Tidspunktet for, hvornår du kan modtage dagpenge, afhænger af, hvor længe du har været medlem af a-kassen.

Er du ikke allerede medlem, kan du få dagpenge én måned efter, du har afsluttet din uddannelse, hvis du melder dig ind som nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen.

Læs mere i nedenstående guides om dagpenge til nyuddannede

I'm already a member of the unemployment fund (Over one year)

Se guide om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet, hvis du har været medlem af a-kassen i over et år.

Example.

 • On June 13, you will receive the final grade on your final assignment, or you are up for your last exam in your program.
 • The following day, June 14, you register as unemployed on jobnet.dk and apply for unemployment benefits
 • Du skifter status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen. Da du havde din sidste eksamen den 13. juni, er den 27. juni din sidste frist for at skifte status fra studerende til nyuddannet via Min A-kasses selvbetjening.
 • Du får en dagpengeret på 1.924 timer som fuldtidsforsikret og 1.560 timer, hvis du er deltidsforsikret, indenfor 2 år, med en fast sats.
 • On the last working day of the month, June 30, we pay your first unemployment benefit to your account.
I am already a member of the unemployment fund (Less than one year)

Se guiden om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet, hvis du har været medlem af a-kassen i under et år.

Example.

 • On June 13, you will receive the final grade on your final assignment, or you are up for your last exam in your program.
 • 14 dage efter din sidste eksamen, den 27. juni, er din sidste frist for at skifte status fra studerende til nyuddannet via Min A-kasses selvbetjening.
 • Fordi du ikke har været medlem i minimum 1 år, er der en karensperiode på en måned.
 • 1 month and 1 day after your last exam, on July 14, you register as unemployed on jobnet.dk and apply for unemployment benefits.
 • On the last working day of the month, i.e. July 31, we pay your first unemployment benefit to your account.
I am not yet a member of the unemployment fund

Se guiden om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet, hvis du ikke er medlem af a-kassen.

Example.

 • Det første du skal gøre, er at melde dig ind i a-kassen.
 • On June 13, you will receive the final grade on your final assignment, or you are up for your last exam in your program.
 • 14 dage efter din sidste eksamen, den 27. juni, er din sidste frist for at melde dig ind i Min A-kasse og skifte status fra studerende til nyuddannet via Min A-kasses selvbetjening.
 • Fordi du ikke har været medlem i minimum 1 år, er der en karensperiode på en måned.
 • 1 month and 1 day after your last exam, on July 14, you register as unemployed on jobnet.dk and apply for unemployment benefits.
 • On the last working day of the month, i.e. July 31, we pay your first unemployment benefit to your account.

Sådan sikrer du dig dagpenge som nyuddannet

Når du er medlem af a-kassen skal du skifte status for at sikre din ret til dagpenge:

Når du har skiftet status til nyuddannet eller meldt dig ind som nyuddannet, er der herefter et par ting, du skal gøre for at få dagpenge:

 • Melde dig ledig på jobnet.dk. på din første dag som ledig. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på jobnet.dk
 • Send us a declaration of unemployment. You can find it in Self Service.

Læs mere om hvad du skal gøre som ledig.

Krav til nyuddannede

Som snart nyuddannet, skal du opfylde en række krav for at kunne modtage dagpenge:

 • Bestået og afsluttet en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der er SU-berettiget efter klippekortsordningen, og normeret til mindst 18 måneder. Husk, at selvom du i praksis har sidste eksamen efter 17 måneder eller mindre, er din uddannelse ifølge dagpengereglerne først afsluttet efter de 18 måneder.
 • Indsendt en indmeldelsesblanket som nyuddannet, hvis du ikke er medlem eller indsendt Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044) senest 14 dage efter endt uddannelse.

The language requirement

For at få dagpenge på baggrund af uddannelse, skal du opfylde sprogkravet.

You must have passed Prøve i Dansk 2, cf. section 9(1) of the Danish Language Training for Adult Foreigners Act or equivalent Danish test or higher level.

Du kan også opfylde sprogkravet ved at have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole, eller ved at have taget et danskkursus i et andet EØS-land, der svarer til mindst Prøve i Dansk 2.

Du skal ikke dokumentere dine kundskaber i dansk, men blot oplyse det på tro og love på ledighedserklæringen. Når du giver oplysning om sprogkravet på “tro og love”, betyder det, at du står inde for, at det er sandt, at du har gennemført undervisning, der svarer til mindst Prøve i Dansk 2.

If you do not meet the language requirement, you may still be entitled to unemployment benefits based on your education if you meet the affiliation requirement.

The affiliation requirement

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer, der er indberettet til SKAT. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKAT i løbet af 12 måneder indenfor en 24 måneders periode fra den dag du beder om dagpenge.

The work does not need to have been performed for 12 consecutive months, and there is no requirement that you must have been a member of an unemployment fund for the paid hours to be used. However, paid hours must be reported in each of the 12 months.

You can also use paid hours from another EEA country, Switzerland or the UK to meet the affiliation requirement, as long as the last paid hour was earned in Denmark and at least 150 of the 600 paid hours (100 of the 400 paid hours if you are part-time insured) were worked in Denmark.

Opfylder du betingelserne, kan du få dagpenge. Din sats som nyuddannet afhænger af om du er forsørger og om du er fyldt 30 år.

Your first bill from the unemployment fund

If you apply for admission as a recent graduate, you must pay membership fees to Min A-kasse from the day after your education is completed. You will be able to find your bill in e-Boks if you are not registered for Betalingsservice.

Skal du læse videre eller forlænge dit studiemedlemskab?

Nyt studiemedlemsskab

Hvis du skal starte på en ny uddannelse eller overbygning kan du søge om at få et nyt studiemedlemsskab i Min A-kasse.  Det kræver blot, at du fortsat lever op til betingelser for at blive fritaget for kontingent.

Du søger ved at udfylde blanketten Ansøgning om studiemedlemsskab (AK038). Du finder den på Selvbetjeningen under fanen Studerende.

Forlængelse af dit nuværende studiemedlemsskab

Hvis du ikke er færdig med din nuværende uddannelse, kan du søge om at forlænge dit studiemedlemsskab. Du søger ved at udfylde blanketten Forlængelse af studiemedlemsskab (AK040). Du finder den på Selvbetjeningen under fanen Studerende.

For both forms, the extension can only take effect from the time we receive the application and at the earliest from the start of studies. It is important that you apply as soon as possible, otherwise you will receive a membership fee invoice. 

Du kan maksimalt være fritaget for kontingent i 5 år.

Betingelserne for fritagelse for kontingent

 • Du skal være under 30 år . Der er dog nogle undtagelser.
 • You must not have exhausted your five years of dues waiver.
 • Du skal være i gang med en uddannelse, der giver ret til optagelse som nyuddannet i en a-kasse – dvs. enten en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der er SU-berettiget efter klippekortsordningen og normeret til mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lign. må ikke overstige 294.806 pr. år, hvilket svarer til 120,67% af den maksimale dagpengesats. På en erhvervsuddannelse må indtægten ikke overstige elevlønnen.
 • You must not receive support under the Active Social Policy Act or similar.
Already have a job?

Selvom du allerede har et job som du starter efter din uddannelse, er det vigtigt, at du husker at skifte status fra studerende til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen.

Obs! Overvejer, du at undlade at skifte status fordi du vil have dagpenge på almindelige vilkår i stedet for dimittendvilkår? Læs mere under ”Situationer, hvor du skal overveje at lade være med at skifte status”

Du skifter status ved at indsende blanketten Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044). Du finder blanketten under Medlemskab i  Selvbetjeningen.

Er du endnu ikke medlem af a-kassen, skal du melde dig ind som nyuddannet – også senest 14 dage efter din sidste eksamen. Hvis du glemmer det, mister du retten til dagpenge på fordelagtige dimittendvilkår.

Situationer, hvor du skal overveje at lade være med at skifte status

Har du haft arbejde under din uddannelse, eller forventer du at få et job lige efter du dimitterer? Og har du været medlem af a-kassen i minimum et år? Så bør du overveje, om du vil have dagpenge på almindelige vilkår i stedet for dimittendvilkår. Ved at vælge dagpenge på almindelige vilkår, kan du muligvis få en højere dagpengesats og modtage dagpenge i 2 år frem for 1 år. Det er meget vigtigt, at du giver os besked inden for 14 dage efter din uddannelse er færdig, da du ellers automatisk kun vil kunne få dagpenge som nyuddannet. Reglerne kan være lidt komplicerede, så vi anbefaler altid, at du kontakter os, så kan vi rådgive dig om reglerne, så du kan træffe det valg, der passer bedst til din situation.

For at få dagpenge på almindelige vilkår skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år og opfylde et indkomstkrav, hvis du ikke har dagpengeret i forvejen.

Example of unemployment benefits on general conditions.

 • On June 13, you will receive the final grade on your final assignment, or you are up for your last exam in your program.
 • Mens du har været under uddannelse og medlem af a-kassen, har du haft så god indkomst, at du opfylder indkomstkravet og kan få en højere dagpengesats. Du skifter derfor ikke status fra studerende til nyuddannet.
 • The following day, June 14, you register as unemployed on jobnet.dk and apply for unemployment benefits
 • Du får en dagpengeret på 3.848 timer som fuldtidsforsikret og 3.120 som deltidsforsikret, indenfor 3 år, med en sats, der er beregnet på de 12 bedste måneder indenfor de seneste 24 måneder.
 • On the last working day of the month, June 30, we pay your first unemployment benefit to your account.

Har du været medlem i mindre end et år kan du ikke opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge før du har haft arbejde efter uddannelsen, så du kan opfylde indkomstkravet. Du kan tidligst have opfyldt indkomstkravet et år efter du meldte dig ind i a-kassen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke skifter status inden for 14 dage?

 Hvis du ikke skifter dinstatus senest 14 dage efter din sidste eksamen, skal du opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge. For at opnå en almindelig dagpengeret skal du have været medlem i mindst ét år og opfylde et indkomstkrav. Indkomstkravet kan kun opfyldes med indtægt fra medlemsperioden og skal være tjent inden for maksimalt 3 år.

Med en almindelig dagpengeret kan du modtage dagpenge i op til 3.848 timer (3.120 timer hvis du er deltidsforsikret) inden for 3 år med en individuelt beregnet sats.

Læs mere om de almindelige betingelser for dagpengeret og hvordan den individuelle sats beregnes.

Learn more about the unemployment benefit rules

Here you can learn about the many unemployment benefit rules.

Learn how to write a good CV and cover letters

How do you land (your first) job? Get advice here.